Söndagen den 12:e april hade styrelsen förkortad arbetshelg, eller arbetsdag, eller AH-15-2, på kansliet i Stockholm. För att orka med dagen syntetiserade våra kroppar ATP med hjälp av danska kakor och bananer, och vi hade ett stort fokus på framtiden – ny generalsekreterare, nästa mandatperiod, nya måldokument och kanske till och med ännu längre.

 

Närmare bestämt har vi under helgen arbetat med:

 

  • Nästa mandatperiod

 

Efter 2014 års riksstämmobeslut blir 2016-2017 den första tvååriga mandatperioden, och det behövs därmed en hel del preparation för att kunna göra bästa möjliga överlämning till bästa möjliga ny styrelse. Bland annat har vi funderat över marknadsföringsstrategier och om vi själva känner lämpliga kandidater, för att sedan föra detta vidare till valberedningen – som trots allt, demokratiskt och brukligt, är dem som ansvarar för processen.

 

  • Styrelsens mål

 

Förbundet Unga Forskare styrs av en strategisk, och inte operativ, styrelse. Det innebär att vår uppgift är att tänka långsiktigt och ha ett övergripande perspektiv på organisationen, för att därigenom kunna ta beslut som för oss i rätt riktning. Det är sedan kansliet och verksamheterna som har det operativa ansvaret, och alltså genomför besluten. En viktig del i strategisk organisationsstyrning är tydliga mål. Som nämndes i det senaste inlägget utarbetas dessa just nu för våra verksamheter, och i helgen har vi gjort klart styrelsens egna mål. De exakta dokumenten offentliggörs snart, och fokus ligger på att förbättra kommunikationen mellan styrelsen och förbundet. Detta innebär bland annat att vi vill att information om styrelsen och dess arbete finns tydligt, lättillgängligt och öppet i förbundets kanaler, samt att medlemmarna har god kännedom om och intresse för denna.

 

  •   Framtiden, långt in i framtiden

 

Som nyss nämndes ska vi i styrelsens alltid tänka stort. Det betyder inte nödvändigtvis storslagna planer, utan snarare stora perspektiv på förbundet: var är vi på väg? Vad lämnar vi? Vilka avgörande vägskäl väntar oss? Vi hade ett mycket hypotetiskt pass om Förbundet om 20 år – en svindlande tanke som vi alla borde tänka ibland, och som paradoxalt nog ger många värdefulla insikter om hur förbundet faktskt ser ut idag. Ännu mer svindlande är tanken att Förbundet fanns för 20, nästan 40(!) år sen… och visst finns det om 20 år till?

 

  •   Förbundskongressen

 

En del diskussion fördes om förbundskongressen, förbundets (v)årliga ”kick-off”. Idéer framfördes om hur denna skulle kunna blir mer demokratisk, med andra ord, hur förbundskongressen kan involvera förbundet som helhet i det strategiska arbetet och också delvis vara ett stöd till riksstämman. Dessutom funderades på vad som varit bra och dåligt med tidigare års kongresser och hur delaktiga styrelsen skulle vara i förberedelsearbetet. Dessa tankar vidarebefordras sedan till kansliet.

 

Och ni, om ni redan gjort det – anmäl er! Det lär bli awesome. http://www.ungaforskare.org/nyheter/2015-04-13/dags-att-anmala-sig-kongressen-2015

 

  • Rekryteringsprocessen

 

Ansökningsperioden för tjänsten som ny generalsekreterare tog slut den 10 april, och nu väntar intervjuer och urval bland det stora antalet sökande. Rekryteringsgruppen, med huvudansvar för processen, briefade övriga ledamöter och begärde input i frågor som uppstått. Diskussionerna rörde delar av tjänstens utformning och vilka prioriteringar – såväl ideologiska som praktiska – som bör göras.

 

Och det får avsluta ett lite längre inlägg, utformat i punktform dagen till ära (ty alla dagar borde vara “till ära”). Vi hörs igen om några veckor, och tills dess: simma lugnt. Eller uppfinn ett avancerat, vattentåligt exoskelett som simmar åt dig och vinner Utställningen Unga Forskare 2016.