Toomas Liiv
Jag går sista året på Danderyds gymnasiums spetsutbildning i matematik. Matematik och naturvetenskap är mitt främsta fritidsintresse.


Under gymnasiet har jag försökt bedriva några egna forskningsprojekt. Inom tävlingen IYPT (International Young Physicists’ Tournament) arbetade jag i tvåan med optimeringen av ett system för evaporativ kylning. I somras deltog jag på Rays (Research Academy for Young Scientists) och arbetade med modellering av accelerationen av laddade partiklar i magnetfält, kopplat till hur kosmisk strålning bildas.


I år har jag arbetat med packning av tredimensionella kroppar. Packning är tvärvetenskapligt område inom såväl matematik, fysik som kemi, med tillämpningar inom såväl jordbruk, materialvetenskap, förpackningsindustri och telekommunikation. Mitt arbete har titeln ”Disordered Packings of the Platonic Solids and the Pentagonal Trapezohedron”. Det handlar om hur de platonska kropparna (tetraedern, kuben, oktaedern, ikosaedern och dodekaedern) samt den pentagonala trapetsaedern packar sig i cylindriska behållare. Kropparna approximeras av tärningar (4-,6-,8-,10-,12- och 20-sidig), 200 st av varje sort.


De parametrar som undersöks är packningens täthet (hur många procent av en packning som är partiklar och inte tomrum) och koordinationstalet, vilket är antalet kontakter varje partikel har med andra partiklar. Resultaten gällande tätheten bekräftar tidigare forskning, men gällande koordinationstalet finns inga (publicerade) resultat att jämföra med, vilket är lite roligt.


Detta är grundforskning, men har potentiella tillämpningar inom materialvetenskap. Det har exempelvis visats att packningar av tetraedrar är kopplade till hur glas bildas genom smältning av sand.

Det ska bli riktigt kul att presentera något man lagt sådan tid och möda på i ett så pass stor och erkänt sammanhang som Intel ISEF!


Foto: Utställningen Unga Forskare/Jakob Larsson

Martin Lindblom

Jag heter Martin Lindblom och går tredje året på naturvetenskapsprogrammet på Lugnetgymnasiet i Falun. 

Mitt projekt har varit att utveckla ett program som ska hjälpa elever att lättare förstå evolutionen. Detta har jag åstadkommit genom att använda mig av artificiell intelligens för att skapa en simulerad värld av organismer som tänker och agerar på egenhand. Dessa lever i den simulerade världen och anpassar sig hela tiden till vilken typ av miljö som användare har ställt in ska råda. 

Att få åka till USA och tävla i Intel ISEF är det största och roligaste som någonsin hänt mig!

Foto: Utställningen Unga Forskare/Jakob Larsson