På onsdag lyfter flyget som ska ta oss till stipendieresan International Sustainable World Energy Engineering Environment Project Olympiad. Tävlingen hålls i Houston, Texas mellan 7-11 maj. Det är en tävling för gymnasielever världen över med projekt inriktade mot energi, teknik och miljö. Målet med tävlingen är att eleverna ska presentera sina innovativa idéer om dagens utmaningar inom energi, teknik och miljö och att skapa en mer hållbar värld för morgondagen. Skolkoncernen (Harmony Public School) organiserar tävlingen och vill öka kunskapen om vetenskap.
Schemat för veckan innehåller bland annat utställning för allmänhet och jury samt studiebesök på Natural Science Museum och NASA.
Medverkande reseledare från Förbundet Unga Forskare är Sophia Bergkvist och Paula Langöe. 
Resans stipendiater är:
Linnéa Popa med sitt projekt:
Secondary Organic Aerosol formation from ozonolysis of limonene at 0 % relative humidity

och
Klara Carlströmmed sitt projekt:
Influence of Ash Components on Active Bed Materials for Biomass Gasification

Följ gärna vår resa!