Det har skett igen. Styrelsen har sammanstrålat för en helg i Stockholms hetta. Efter möten med valberedningar, slutförda projekt och skisser på kommande utredningar konstateras att detta har varit en helg av ljus i tunnlar och en helg av gryningar.

Lördagen inleddes med att ordförande Diana höll en nulägesorientering och helt enkelt såg till att styrelsen har koll på sitt arbete, både det som måste göras omgående om det som ska göras senare under mandatperioden. Det sattes många deadlines. Det utsågs många ansvariga.

Efter det fick vi viktigt och nervöst besök. Rekryteringsgruppen har nämligen slutfört sitt arbete: med strålande resultat. Styrelsen och hela förbundet har dem att tacka för deras gedigna, insiktsfulla och stundtals ofattbart intensiva arbete. Den 1:a september tillträder Förbundet Unga Forskares nya generalsekreterare. Då röjs alla detaljer. Till dess får ni nöja er med att spekulera.

Under eftermiddagen diskuterades en utredning som styrelsen funderar på att tillsätta. Den handlar om medlemskap, ett område som är centralt att bevaka när stora förändringar sker i Förbundet som helhet. Vi vill kartlägga och utvärdera vilka medlemsformer som finns i Förbundet, och se över våra medlemsförmåner. Med andra ord frågar vi oss: vad tjänar individer, föreningar och verksamheter egentligen på att vara en del av organisationen? Det är en fråga som inte kan ställas för många gånger. Mer information om utredningen och en mer detaljerad beskrivning kommer senare.

Lördagskvällen ägnades åt teambuilding i form av minigolf. Det var mycket uppskattat, men av hänsyn till de deltagande kommer resultaten inte offentliggöras…

På söndagsförmiddagen arbetade styrelsen med att rannsaka och utvärdera sig själv, både vad gäller den sociala sammanhållning och effektiviteten i arbetsmetoderna. Efter det fortsatte vi det långt gångna arbetet med att ta fram mål för våra verksamheter. Bland annat såg vi över styrelsens egna måldokument, som antogs under det formella mötet FS15-3 på eftermiddagen.

Under eftermiddagen kom också valberedningen på besök. Valberedninge består av Arwin Sohrabi, Felix Tellander (sammankallande), Izabella Remmert och Arvid Granroth. Styrelsen berättade om sitt arbete och lämnade över material från tidigare valberedningar, varefter följde en öppen diskussion, som både tog upp vilka egenskaper och erfarenheter vi söker hos kandidater och frågor som valberedningen förberett för hela styrelsen. Valberedningen fortsatte därefter med att intervjua ledamöterna enskilt, för att ställa hårda men väl valda frågor om vad det innebär att leda Sveriges bästa ungdomsförbund.

Dessutom hann vi som sagt med årets tredje officiella möte, FS15-3. Vad som togs upp där kan ni läsa i protokollet här.

Dagen avslutades med tårta och firande av ledamot Olle Nordesjö, som hunnit fylla år sedan senaste mötet. Något han dock inte hunnit med var att planera tågtiderna, så Olle blev tvungen att skynda till centralstationen innan vi satte igång. Men övriga styrelsen och valberedningen uppskattade tårtan!

 

Vi ses igen om några veckor.