Så du funderar på att kandidera till styrelsen? Härligt! (Om du tror dig svara ”nej”, se fråga 5) nedan.) Det är dock helt lugnt om du är osäker, fundersam eller orolig. Här kommer det första av två blogginlägg med svar på de 20+ vanligaste frågorna om styrelsen. Det är ganska långt, så förslagsvis kan det användas som något sorts uppslagsverk. Håll till godo!

(Förresten – du vet väl att om du vill ha mer detaljerad och personlig kommunikation angående uppdraget som styrelseledamot, så är vi i styrelsen alltid öppna för att luncha eller fika med kandidater. Du hittar våra kontaktuppgifter här: hör av dig!)

 

1) Hur många timmar lägger en ledamot ner per vecka?

TLDR: Finns inget enkelt svar. Allt mellan 1 och 40.

En ledamot har några obligatoriska uppgifter: delta på regelbundna onlinemöten en timme i veckan, delta på möteshelger knappt 10 helger om året och delta på Riksstämman och Kongressen. Utöver detta bestäms arbetsbördan av hur mycket som finns att göra i styrelsen just nu och vilken roll du har i styrelsen. Ordförande och kassör har regelbundna möten med personalen på kansliet, presidiet (ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande) har egna möten och någon från presidiet har ofta utvecklingssamtal med övriga ledamöter. Ett bra riktmärke är dock att man ska räkna med att i snitt lägga ned en handfull timmar i veckan (undantaget sommarsemester!).

Roligare än så blir inte det här svaret. Om du vill ha mer detaljerad information – skriv till någon av oss i styrelsen!

 

2) Vad har man för arbetsuppgifter som ledamot?

TLDR: Det mesta som inte involverar att praktiskt genomföra projekt.

Unga Forskare har en styrelse som är strategisk, och inte operativ. Det betyder att vi ägnar oss åt att sätta upp mål och visioner för Förbundet samt att ta beslut som kan föra oss dit. Det gräsrotsarbete som upprätthåller vår dagliga verksamhet bedrivs av kansliet, projektledare, föreningar och alla andra ideellt aktiva inom Förbundet. Med andra ord – om du är en person som tycker om det praktiska, konkreta arbetet med att arrangera en Utställning, direkt kontakt med målgruppen eller galna kemilabbar så kommer du kanske inte känna dig tillfreds i styrelsen.  Om du däremot är intresserad av att visionera, planera, strukturera och styra  i ordets egentliga bemärkelse kan detta vara något för dig. (För mer detaljer, se frågorna 4) och 5).)

 

3) Vilken tidigare erfarenhet krävs?

TLDR: Ingen – men det skadar inte.

Såhär säger David Andersson, vice-ordförande:

”Det är himla svårt att svara på. Generellt gäller att valberedningen vill bygga en versatil styrelse, så jag skulle säga att det snarare handlar om att komma med en grönsak till grytan än det handlar om att ha en viss specifik egenskap/erfarenhet. Givetvis kan man framhålla att det är meriterande (i bemärkelsen att det kommer att sänka tröskeln till när en ‘kommer in i styrelsearbetet’) att t.ex. ha haft tidigare övergripande ansvar över en verksamhet eller dylikt. Men i grund och botten handlar mycket om att bidra till mångfalden i styrelsen, vad gäller såväl erfarenheter som egenskaper och perspektiv.

”Med de sagt tror jag inte att det går att skriva någon egentlig kravprofil för en styrelseledamot, det handlar om att veta vad en är bra på och bidra med detta.”

 

4) Varför ska jag söka förbundsstyrelsen? och 5) Vad får jag ut av att sitta i styrelsen?

TLDR: Svårslagen erfarenhet, stora möjligheter, sjukt kul.

Andreas Svensson, före detta kassör, skrev såhär för några år sedan:

”Det är lärorikt, […] utmanande […] och roligt. Förutsättningarna är ganska enkla: The sky is the limit, och du är personligt ansvarig gentemot Riksstämman. Typ så.” (Läs hela Andreas inlägg här.)

Det finns få andra ställen där du som ung kan få förtroendet och möjligheten att styra en så pass stor organisation: tusentals medlemmar, flera heltidsanställda och omsättning på miljoner. För det är precis vad vi gör. Än så länge är vi unga, outbildade och oerfarna. Men vi arbetar, vi lär oss, vi styr – och det fungerar. Det är vi väldigt stolta över.

Genom att göra detta utvecklar du professionella kompetenser – bland annat rörande ekonomi, juridik, organisationsteori, revision, strategisk styrning, beslutsfattande, förhandling – och personliga egenskaper – ledarskap, samarbete, ansvarstagande. Dessutom har styrelsen ofta nära kontakt med näringsliv och politiker: det kan handla både om möten med samarbetspartners eller direkt inflytande på Sveriges ungdomspolitik (t.ex. deltar vice-ordförande Tove under året på Ungdomspolitiska rådets sessioner med gymnasieminister Aida Hadzialic och representanter för många andra ungdomsorganisationer).

Till sist ska man inte glömma vad Andreas skriver: ”Överlag har jag alltid tyckt att förbundsstyrelseuppdraget är jättekul! Att få diskutera och hitta lösningar till de (lärorika och utmanande) frågor som landar på styrelsens bord är, helt enkelt, roligt. Det är svårt att förmedla sånt här i text, så ni får ta mig på mitt ord istället: Att identifiera frågor och problem, ta fram beslutsunderlag, diskutera, följa upp beslut och ha del i organisationens utveckling är jätteroligt! :)”

 

6) Jag vet inte hur mitt liv kommer se ut om 2 år! Vad är det jag signar upp för!?

TLDR: Vi förstår dig. Men det här problemet är inte unikt för styrelseuppdrag.

Två år kan verka som väldigt lång tid när man är ung (därmed inte sagt att det inte också är det!), kanske framförallt innan man gått ut gymnasiet. Men samma långtidsperspektiv gäller också om du söker nytt jobb eller börjar plugga.  Att binda sig på två år är onekligen ett stort antagande som kommer att kräva mycket ansvar, men du bör väga detta emot vad du kan få ut av det (se frågorna 4) och 5))!

Om du ska börja trean och planerar en jordenruntresa under ditt sabbatsår vore det en ganska dålig idé att sitta i styrelsen. (Men vad gäller utlandsstudier, se fråga 8).) Om du däremot börjat göra dig hemmastadd på ett flerårigt program på en svensk högskola så har du stora möjligheter att förena ideellt engagemang och livet i övrigt. 

 

7) Måste jag bo i Stockholm?

TLDR: Nej. Men nästan om du är ordförande.

Det är sällan som en styrelse bara haft ledamöter från Stockholm. Förbundet betalar alla resekostnader för möten, och mycket av arbetet görs via mail och onlinemöten. Ordförande tenderar dock att ha fler direkta uppdrag vid kansliet i Stockholm – t.ex. för att skriva under avtal eller ha möten med GS. Så av erfarenhet har det varit betydligt enklare att vara ordförande om man bor i Stockholm.

 

8) Går det att ta ett utbytesår under mandatperioden?

TLDR: Ja. Förslagsvis i Europa…

Det har tidigare funnits styrelseledamöter som tillbringat hela eller delar av sin mandatperiod utomlands. Det har fungerat utan problem om de varit bosatta inom Europa men blivit signifikant svårare i Asien… Dessutom får du väga in faktorer såsom hur intensiv din utbildning är, hur mycket du kommer vilja jobba med styrelsen när du är utomlands och huruvida det är möjligt att flyga hem för möteshelger. Om svaren på dessa frågor är ”inte alltför/nästan lika mycket som hemma/jupp” så går det bra att ta ett utbytesår under mandatperioden.

 

9) Hur ung/gammal får en styrelseledamot vara?

TLDR: Det finns ingen regel som styr detta. Sök!

 

10) Jag känner inte att jag har tillräckligt med kunskaper för att ta på mig ett styrelseuppdrag, utbildar ni nya ledamöter?

TLDR: Ja. Oroa dig inte – om du blir invald kommer du klara det.

Nuvarande styrelsen har en plan för överlämning till nästa styrelse, som beskriver hur de nya ledamöterna stegvis ska få tillgång till mer information om Förbundet och strategisk styrning. Dessutom finns det en överlämningsperiod mellan alla styrelser, då de inkommande kandidaterna närvarar på möteshelger och specifik pass förläggs till att ”lära upp” den nya styrelsen. Men det är inte konstigt om du till en början känner dig ovan i rollen – det är naturligt både i ungdomsorganisationer och nya spännande uppdrag i allmänhet. Jag själv visste ingenting om varken Förbundet eller egentligen styrelser överhuvudtaget innan jag blev invald, och med lite dedikation och många dumma frågor så lär man sig tillslut. (Även om det självklart inte hade varit smart att söka ordförande eller en liknande post på de här premisserna!)

Valberedningen går igenom alla kandidaturer och lägger sedan ett förslag på vilka som ska sitta i den nya styrelsen. Om de tycker att du borde det så har de troligtvis rätt – och tillåt mig repetera att brist på erfarenhet är absolut inget hinder för att de ska ta din kandidatur seriöst.  

 

11) Hur ofta träffas styrelsen?

TLDR: Se fråga 1.

 

12) Har ni det roligt i styrelsen?

TLDR: Ja!

 

Det var allt för den här gången. I nästa inlägg svarar vi bland annat på frågorna:

Kan man ta en paus från styrelseuppdraget om det behövs?

Hur styr egentligen styrelsen? Det känns som att det mest är generalsekreteraren eller verksamhetsutvecklaren eller projektledaren som styr…

Är styrelseuppdraget viktigt? Kan jag göra skillnad i styrelsen?

Hur ser en styrelsehelg ut?

 

… och många fler!