Forska på MIT i sommar!

Nytt stipendium för dig som går andra året på gymnasiet! Forska i sex veckor på valfritt ämne på ett av världens mest prestigefyllda universitet.

Läs mer om hur du ansöker på www.ungaforskare.org/stipendier