Välkommen Mikael Ingemyr som i helgen valdes till ny ordförande för Unga Forskare!

– Ungas förutsättningar att utrveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik måste öka om vi i framtiden ska konkurrera internationellt som kunskapsnation, säger han. Läs hela pressmeddelandet här.