Idag är det Judging-day på I-SWEEEP och för Lucas Och Olof väntar en heldags grillning bakom stängda dörrar. Under gårdagen besökte allmänheten mässan och Olof och Lucas fick många möjligheter att träna på att presentera sitt projekt på engelska. För alla er där hemma som är nyfikna på det projekt som tagit grabbarna hit till Houston för att representera Sverige i International Sustainable World Project Olympiad så bjuder de på en kort sammanfattning av sitt projekt (själva rapporten är på 45 sidor!!):

Vårt mål i projektet har varit att undersöka ett sätt att i framtiden kunna ersätta den väldigt förorenande och allt mer nödvändiga jetmotorn. Vi har analyserat tekniken ”elektrohydrodynamisk drift” och dess miljöpåverkan i atmosfären. Genom att jonisera och accelerera luftmolekyler över ett starkt elektriskt fält kan man bilda en så kallad jon-vind, vilket kan användas som en snuskigt effektiv drivkraft.

Projektet gick ut på att undersöka ozonproduktionen, som vi förutspått, hos jonmotorer i bruk. 
För att göra allt detta behövde vi konstruera egna jonmotorer av papper, aluminium och koppartråd. För att kunna räkna på jonmotorns egenskaper kom vi fram till att en modell som kunde lyfta sig själv från marken och sväva i luften var bäst. Med inspiration från youtube-hobbyister och en genomgående undersökning från MIT satte vi upp våra experiment. Vårt resultat visade på att jonmotorn producerade en oroande mängd ozon och kommer förmodligen behöva regleras ifall den tekniken ska appliceras. Det är det vi är mest stolta över i projektet, att vi förhoppningsvis bidragit till miljöforskningen och lite närmare en bättre värld.

Olof och Lucas vid sin monter på I-SWEEEP!