Idag är första dagen på Jonna, Carl och Simons resa till Intel ISEF i Phoenix, ISEF är världens största utställning för gymnasielever med vetenskapliga arbeten. 1700 deltagare från 75 olika länder väntas tävla under en veckas tid om priser värda totalt 4 miljoner dollar!

Men dagen började tidigt för deltagarna idag, redan klockan 5 var det uppstigning för avfärd mot TV4 där deltagarna var med i Nyhetsmorgon. Du kan se inslaget här:
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/wow-unga-svenska-forskare-t%C3%A4vlar-i-usa-3352904

Jonna har även blivit intervjuad av Svenska Dagbladet. Artikeln hittar du här:
http://www.svd.se/jonna-19-tavlar-om-40-miljoner-i-forskningsbidrag/om/naringsliv

Om nu inte kan få nog av Jonna, Carl och Simon så berättar de mer om sig själva och sina projekt här:

Jag heter Jonna och kommer från en liten by som heter Löddeköpinge, strax utanför Lund. Gymnasiet går jag dock på ProCivitas i Malmö. För några månader sedan valde jag att ställa ut ett forskningsprojekt om burmesisk bärnsten i utställningen Unga forskare. 
Projektet handlar om att bestämma burmesisk bärnstens paleobotaniska ursprung genom att analysera strukturen av dessa bärnstenarna. Många bärnstensavlagringar har idag identifierats efter bärnstenens struktur och sedan delats in i olika grupper. Dessa grupper indikerar trädfamiljerna som bärnstenarna härstammar från. Problematiken med burmesisk bärnsten är att den har blivit identifierad med flera grupper, som ett resultat av den bristfälliga forskningen i ämnet. Emellertid innehåller Myanmar mycket viktigt bärnsten på grund av avlagringens placering och ålder, och därför är det en mycket viktig forskningsfråga. 
Med projektet fick jag sedan den otroliga möjligheten att delta i Intel ISEF, en av världens största forskartävlingar som i år tar plats i Phoenix, Arizona. Det är nu endast ett fåtals timmar kvar och jag är mer taggad än någonsin! 

Vi heter Carl Nord och Simon Pettersson Fors och vi sitter just nu på planet på väg till Los Angeles. Vi går på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka. Vårt projekt handlar om aerodynamiken hos modellraketer. Det vi gjorde var att konstruera ett mätinstrument med förmågan att mäta bla acceleration och rotation. Vi hittade även på en helt ny metod för att studera den aerodynamiska formkonstanten Cd. Denna konstant beskriver hur stort luftmotstånd ett föremål ger upphov till då det färdas genom luften. Något som triggade vårt intresse för detta var att vi stötte på ett orimligt värde på NASAs hemsida! Denna siffra var formkonstanten Cd för en modellraket och den skulle enligt NASA vara 0,75. I jämförelse med andra föremål var denna siffra orimligt stor, då ett större värde gör luftmotståndet större. Någonting format som en raket borde ha ett betydligt mindre värde tyckte vi. Med vår egen metod bestämde vi konstanten Cd för en sådan raket som NASA syftade på och kom fram till att värdet inte var större än 0.33! Med samma instrument vi konstruerat kunde vi även studera stabiliteten hos raketerna då de sköts iväg.

Vi är oerhört taggade på att visa upp vårt arbete i USA speciellt eftersom vissa från juryn med största sannolikhet kommer från NASA.

Följ deras resa här på bloggen!