I år har Unga Forskare funnits i 40 år. Det är längre tid än en generation. Vilken fantastisk tid det har varit och vilket fantastiskt jubileumsår vi har framför oss!

Unga Forskares har dock anor som sträcker sig längre tillbaks än så. För över 50 år sedan, år 1963, bildades Stiftelsen Unga Forskare med syfte att stimulera ungdomar till att bedriva egen fritidsverksamhet inom naturvetenskap och teknik. För detta arangerades varje år vetenskapsmässan Utställningen Unga Forskare på Tekniska museet, där ungdomar från hela landet fick tävla om stipendier med sina vetenskapliga projekt.

På initiativ av Stiftelsen Unga Forskare grundades år 1969 Unga Forskares Riksförbund, ett förbund med syfte att samla och stödja alla hobby- och skolföreningar i landet som ägnade sig åt naturvetenskap och teknik, samt föra deras talan på riksplanet.

1977 slog till slut dessa organisationer ihop sin verksamhet och medlemmar till en gemensam organisation; Förbundet Unga Forskare, som efter förra Riksstämman numera heter Unga Forskare.

Trots sina 40 år på nacken är Unga Forskares syfte i stort sett detsamma; vi främjar ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik, samt deras roll i samhället. Vi samlar fortfarande föreningar över hela landet och Utställningen Unga Forskare arrangerar vi på Tekniska museet nu som då. SIYSS har vi arrangerat i 40 år och på senare tid har vi även sommarforskarskolor och Gnistan blivit stora verksamheter i gemenskapen, och genom åren har vi hunnit med otaliga andra verksamheter som alla syftar till samma sak.

Unga Forskare karaktäriseras av upptäckarglädje och gemenskap. Vi har ett syfte som engagerar särskilt mycket, och som ständigt är lika viktigt, både för oss som individer såsom för samhället. Vi som engagerar oss inom Unga Forskare, må det vara i en förening eller i en nationell verksamhet, brinner alla för samma sak. Och det är det som hållit vårt förbund levande och aktivt genom de senaste fyra decennierna, och bundit samman så många fantastiska människor.

I år har Unga Forskare funnits i 40 år. Det är minst sagt värt att fira. Därför kommer det i år, jubileumsåret 2017, hända extra mycket med syfte att uppmärksamma vår organisation och dess verksamheter, vår historia och vårt arv, samt de individer som gjort, och fortfarande gör, allt detta möjligt.

I samband med jubileumsåret lanserar vi även Unga Forskare alumni, ett alumninätverk för vårt förbunds tidigare ideellt aktiva medlemmar. Detta nätverk kommer att möjliggöra kontakter mellan våra otaliga alumner ute i akademin och näringslivet, både i socialt syfte och för att skapa nya samarbeten. Dessutom kommer vi genom Unga Forskare alumni bättre kunna ta tillvara på kunskap och erfaranhet inom förbundet, samt ge möjlighet till fler kontakter för förbundet självt i näringslivet och akademin.

Jubileumsåret kommer att nå sin kulmen under en hejdundrande jubileumssittning i Uppsala lördagen den 21 oktober. Denna sittning, där alla i förbundet ideellt aktiva, alla föreningsmedlemmar, alla partners, alla i personalen och alla alumner, är varmt välkomna, kommer att bli årets största höjdpunkt. Mer information för anmälan kommer att skickas ut så småningom, så håll utkik i våra sociala medier. Vi ser fram emot att träffa just dig där.

Å förbundsstyrelsens vägnar,

Mikael Ingemyr
Förbundsordförande