2017-03-06

Den 30 mars koras vinnarna i Sveriges största tävling inom naturvetenskap, teknik och matematik för gymnasister. Årets prisutdelare är Johan Söderström, VD för ABB i Sverige. Årets talare är Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv och Göran K. Hansson, ständig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademien som delar ut Nobelprisen i fysik och kemi.

Utställningen Unga Forskare ger Sveriges gymnasister möjlighet att tävla med projektarbeten inom naturvetenskap, teknik och matematik med chans att vinna priser och resestipendier värda över 500 000 kr. Finalutställningen i Stockholm sker den 27 och 28 mars med prisutdelning den 30 mars.

Johan Söderström är VD för ABB i Sverige sedan 2011. Han är även ordförande för Teknikföretagen, ordförande för MISTRA, stiftelsen för miljöstrategisk forskning, samt ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Johan Söderström har en civilingenjörsexamen i Industriell Teknik från Linköpings universitet och två hedersdoktorat vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet och tekniska fakulteten på Linköpings universitet.

Carola Lemne är VD för Svenskt Näringsliv sedan 2014. Hon är även bland annat ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Carola Lemne har en bakgrund som läkare och docent i klinisk hypertoniforskning vid Karolinska Institutet.

Göran K. Hansson  är ständig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademien som utdelar Nobelprisen i fysik och kemi. Han är även vice ordförande i Nobelstiftelsen samt professor i experimentell kardiovaskulär forskning på Karolinska Institutet. Hans forskning om immunförsvaret och hjärtat har belönats med flera priser.

– Vi är väldigt glada att ha förmånen att gästas av tre mycket framstående personer. Johan Söderström och Carola Lemne har båda bakgrund inom naturvetenskap och teknik och kan visa på kopplingarna mellan forskning och näringsliv för våra deltagare. Göran K. Hansson representerar den spännande världen kring Nobelprisen som är de finaste utmärkelserna du kan nå inom vetenskapen, och hans medverkan hoppas vi ska vidga våra deltagares syn på vad som är möjligt, säger Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare.

Johan Söderström
Foto : Jonas Bilberg

Carola Lemne
Foto: Sören Andersson

Göran K. Hansson
Foto: Markus Marcetic

Om Unga Forskare

Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsorganisation med syfte att ge unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Förbundet, som grundades 1977, består av 50 medlemsföreningar som organiserar 3500 medlemmar. Förbundet driver ett stort antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga i Sverige med intresse för forskning och utforskning inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Om Utställningen Unga Forskare

Utställningen Unga Forskare har arrangerats sedan 1963 och är Sveriges största och enda rikstäckande tävling för gymnasister inom naturvetenskap, teknik och matematik. I år tävlar drygt 350 personer i nio semifinaler runt om i Sverige. Finalen hålls på Tekniska museet i Stockholm den 26-30 mars och är öppet för besökare 27-28 mars. Utöver deltagarna besöker ett stort antal skolklasser Utställningen varje år för att inspireras, få nya kunskaper och egna projektidéer. Deltagarna tävlar om priser till ett värde av över en halv miljon kronor som omfattar bland annat resestipendier till världens största vetenskapliga utställningar och tävlingar för unga, exempelvis Intel ISEF i USA.

För frågor och mer information kontakta:

Anna Hedlund, Generalsekreterare Unga Forskare, 076 10 91 123, anna.hedlund@ungaforskare.se