Stockholm 2017-03-30

Idag har Sveriges skarpaste unga naturvetare och tekniker utsetts. 100 finalister i Utställningen Unga Forskare har mött Sveriges forsknings- och näringslivselit, och tävlat om priser värda över 500 000 kr.

Utställningen Unga Forskare är Sveriges största tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. Utställningen samlar, belyser och belönar Sveriges mest framstående gymnasister och uppmuntrar till en framtid som forskare eller specialist inom akademi och näringsliv.

100 finalister, som kvalificerats från semifinaler över hela landet, har i veckan tävlat om priser och stipendier värda över 500 000 kr. Finalutställningen hölls på Tekniska museet i Stockholm 27 och 28 mars med prisutdelning 30 mars. På Utställningen Unga Forskare utses de svenska delegationerna till världens största vetenskapliga tävlingar, utställningar och forskningsforum för unga.

-Utställningen syftar till att lyfta fram och skapa förutsättningar för unga begåvningar inom naturvetenskap, teknik och matematik. Det är viktigt att unga uppmuntras och får möjlighet att vara med och påverka och driva utvecklingen framåt för att vi ska kunna säkra framtida kompetensförsörjning, säger Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare.

Årets prisutdelare var Maria Brithon Brinck, personaldirektör på ABB i Sverige. Talare var Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv, Göran K. Hansson, ständig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademien som utser Nobelprisen i kemi och fysik, samt affärsmannen Anders Wall.

Utställningen Unga Forskares huvudfinansiär är Kjell och Märta Beijers stiftelse, vars ordförande och medgrundare är Anders Wall.

-Beijerstiftelsen har sedan 1974 finansierat svensk forskning. Jag är därför glad att vi tillsammans med Unga Forskare genom Utställningen kan uppmuntra svenska ungdomars intresse för området. Ungdomarnas och deras lärares engagemang är helt avgörande för att Sverige ska stå sig som en ledande forskningsnation även i framtiden, säger Anders Wall.

Stipendiater i Utställningen Unga Forskare 2017

Fotograf Ola Jacobsen

Kontakt

Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare: 076-1091123, anna.hedlund@ungaforskare.se

Om Utställningen Unga Forskare

Utställningen Unga Forskare har arrangerats sedan 1963 och är Sveriges största rikstäckande tävling för gymnasister inom naturvetenskap, teknik och matematik. I år tävlar drygt 350 elever i en digital uttagning samt nio semifinaler runt om i Sverige. Finalen hålls på Tekniska museet i Stockholm den 26-30 mars. Utöver deltagarna besöker ett stort antal skolklasser Utställningen varje år för att inspireras, få nya kunskaper och projektidéer. Deltagarna tävlar om priser till ett värde av över en halv miljon kronor, bland annat resestipendier till världens största vetenskapliga utställningar och tävlingar för unga, exempelvis Intel ISEF i USA. Utställningen Unga Forskare drivs av den ideella organisationen Unga Forskare som arbetar för att utveckla ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. ungaforskare.se/utstallningen

Om Unga Forskare

Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsorganisation med syfte att ge unga mellan 6-25 år förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Förbundet, som grundades 1977, består av 50 medlemsföreningar som organiserar 3 500 medlemmar. Unga Forskare driver ett stort antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga i Sverige med intresse för forskning och utforskning inom naturvetenskap, teknik och matematik. ungaforskare.se