Stockholm 2017-03-30

Idag utsågs för första gången vinnaren av Konstruktionspriset, instiftat 2017 av Unga Forskare och Finn upp. Priset på 10 000 kronor tilldelas Lukas Wass från Alléskolan i Hallsberg som med projektet Robothand med styrning visat prov på ingenjörskonst.

Lukas har i sitt projekt utvecklat och konstruerat en prototyp av en robothand som är kapabel att härma rörelser från en vanlig människohand med hjälp av handsensorer.

Det här är väldigt roligt, hade inte förväntat mig det, det var en överraskning. Jag ska investera prispengarna in i projektet och förbättra robothanden, säger Lukas Wass, vinnare av Konstruktionsstipendiet.

Lukas Wass får årets konstruktionspris för att han är en passionerad problemlösare och lovande framtida konstruktör som visar hög kreativitet i sin tekniskt avancerade konstruktion. Han har utvecklat ett hjälpmedel i människans tjänst, för användning i farliga miljöer och i framtiden även i vatten. Projektarbetet är ett föredömligt exempel på sann ingenjörskonst, gjord från grunden. Vi hoppas priset kommer att ge en trampolineffekt till hans många förbättringsidéer.

-Det var hög klass på projekten som tävlade om konstruktionspriset. Efter en tuff sållning återstod till slut fyra arbeten som alla var värdiga vinnare. Valet föll på Lukas Wass för att han med stort engagemang utvecklat en konstruktion från grunden. Han har den kanske viktigaste egenskapen för en konstruktör, nämligen lusten att förbättra och förändra under arbetets gång. Det lyser i hans ögon när han berättar om robothanden, säger Helena Thorén, juryns ordförande och verksamhetsansvarig på Finn upp.

Konstruktionspriset delas ut på Utställningen Unga Forskare, Sveriges största tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik, i samarbete med Finn upp. Priset tilldelas projekt som undersökt eller skapat en digital eller fysik konstruktion och syftar till att skapa ökade möjligheter för unga inom områdena teknik och konstruktion.

-Vi är väldigt glada att kunna dela ut Konstruktionspriset tillsammans med Finn upp. Genom vårt samarbete vill vi uppmuntra unga att se möjligheter inom teknikområdet. Teknik finns överallt i vårt samhälle, och det är viktigt att unga är med och påverkar sin framtid genom att vara en del i utvecklingen, säger Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare.

Helena Thorén från Finn upp och Lukas Wass. Fotograf: Ola Jacobsen

Kontakt

För frågor om årets vinnare och Finn upp: Helena Thorén, verksamhetsansvarig Finn upp, 070-6215511, helena@finnupp.se

För frågor om Utställningen Unga Forskare: Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare: 076-1091123, anna.hedlund@ungaforskare.se

Om Konstruktionspriset

Konstruktionspriset instiftades 2017 av Unga Forskare och Finn upp i syfte att skapa ökade möjligheter för unga inom områdena teknik och konstruktion. Priset är på 10 000 kronor och tilldelas projekt som har undersökt eller förbättrat en befintlig konstruktion eller skapat en helt ny. Konstruktionen kan vara digital eller fysisk.

Om Utställningen Unga Forskare

Utställningen Unga Forskare har arrangerats sedan 1963 och är Sveriges största rikstäckande tävling för gymnasister inom naturvetenskap, teknik och matematik. I år tävlar drygt 350 elever i en digital uttagning samt nio semifinaler runt om i Sverige. Finalen hålls på Tekniska museet i Stockholm den 26-30 mars. Utöver deltagarna besöker ett stort antal skolklasser Utställningen varje år för att inspireras, få nya kunskaper och projektidéer. Deltagarna tävlar om priser till ett värde av över en halv miljon kronor, bland annat resestipendier till världens största vetenskapliga utställningar och tävlingar för unga, exempelvis Intel ISEF i USA. Utställningen Unga Forskare drivs av den ideella organisationen Unga Forskare som arbetar för att utveckla ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. ungaforskare.se/utstallningen

Om Finn upp

För att Sverige ska kunna behålla sin globala konkurrenskraft behöver vi förbereda ungdomar för arbetslivet och stimulera deras innovationslust. Det gör Finn upp genom att årligen ta med tusentals ungdomar på en uppfinnarresa. Syftet med Finn upp är att tidigt väcka innovationslusten hos unga samt öka det entreprenöriella lärandet, med målet att bidra till en ny generation, innovatörer och entreprenörer, för framtidens arbetsmarknad. Organisationen arbetar även för att stärka ungas självförtroende och förmåga att tro på sina egna idéer. Finn upp arrangerar även Sveriges största uppfinnartävling för högstadiet och Finn upp grundades 1979 av den ideella organisationen Ingenjörsamfundet och Svenska Uppfinnareföreningen. Verksamheten finansieras av Skolverket samt sina ägare: Unionen, Vision, Finansförbundet, ST och Försvarsförbundet. www.finnupp.se