Stenungsund 5.4.2017

I sommar kommer 20 högstadieelever få sätta på sig forskarrockarna igen. Det är Borealis och Unga Forskare som bjuder in till Sommarforskarskola. Temat är: Fantastiska uppfinningar.

De 20 högstadieeleverna kommer att få utföra experiment och fördjupa sina kunskaper inom kemi och naturvetenskap. Sommarforskarskolan genomförs i laboratorium på institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

Genom detta initiativ vill Borealis, ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel, och Unga Forskare, Sveriges största ideella organisation med syfte att utveckla ungas intresse för naturvetenskap och teknik, väcka det naturvetenskapliga intresset hos ungdomar.

– Sommarforskarskolan är vår motsvarighet till dansläger, fotbollsläger eller friidrottsläger. Vi vill att det ska vara lika lätt att utveckla ett intresse för naturvetenskap och teknik, säger Andreas Veje, chef på Borealis Innovation Center.

Ökat intresse

Borealis & Unga Forskares Sommarforskarskola genomfördes för första gången 2016 och blev en succé. Både Borealis och Unga Forskare vill öka intresset för naturvetenskap och kemi. Sedan tidigare arbetar kemiföretaget aktivt bland annat via Molekylverkstan i Stenungsund och Teknikcollege. Sommarforskarskolan kommer att komplettera Molekylverkstans sommaraktiviteter.

– Sommarforskarskolan känns både rolig och viktig att jobba med. Vi behöver duktiga, smarta personer och det här är ett sätt att skapa förutsättningar för dem att utvecklas, säger Andreas Veje.

Flera vinster

Det är Borealis Social Fund som finansierar sommarforskarskolan, och Unga Forskare står för genomförandet. Värd för sommarforskarskolan är institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet. Projektet är treårigt och det är inte bara de 20 högstadieeleverna per år som kommer att lära sig mer om naturvetenskaplig forskning. Deras handledare kommer att vara högskolestudenter och Borealis Social Fund finansierar också deras utbildning inför sommarforskarskolan, för att de ska kunna handleda ungdomarna. Därför blir sommarforskarskolan också ett led i deras utveckling.

– Med hjälp av våra inspirerande handledare vill vi visa hur intressant och spännande det är att välja en bana inom naturvetenskap och teknik. Att få tillgång till en universitetsmiljö, labbsalar med professionell utrustning och en rolig gemenskap med andra ungdomar tror vi stimulerar intresset för de här ämnena, säger Anna Hedlund, generalsekreterare på Unga Forskare.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Veje, Borealis AB, Stenungsund Innovation Centre Manager: andreas.veje@borealisgroup.com, 0766-378 116

Anna Hedlund, Unga Forskare, Generalsekreterare: anna.hedlund@ungaforskare.se, 076-10 91 123.


Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom områdena polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel. Med huvudkontor i Wien i Österrike bedriver Borealis verksamhet i mer än 120 länder samt har cirka 6.600 anställda. Omsättningen uppgick 2016 till 7,2 miljarder euro. International Petroleum Investment Company (IPIC) i Abu Dhabi äger 64% av koncernen, där återstående 36% ägs av OMV, den ledande energikoncernen i Europas tillväxtområde. Borealis levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen i samarbete med Borouge, ett samriskföretag med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Borealis Social Fund grundades 2008. Fonden finansieras genom att en del av Borealis vinst öronmärks för att stödja initiativ som syftar till att öka intresset för kemi och naturvetenskap samt öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor och de utmaningar som plast står inför. Borealis anser att tillväxt bara kan ske hållbart i en hälsosam miljö, i ett samhälle byggt på välfärd. De projekt Borealis Social Fund stödjer finns i de närområden där Borealis har verksamhet. Det innebär att Borealis Social Fund finansierar initiativ i stora delar av Europa, Asien och i Mellanöstern.

Unga Forskare är Sveriges största ideella organisation som syftar till att utveckla ungdomars intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Vi driver ett stort antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga med intresse för forskning. Vi har funnits sedan 1977 och vårt motto är unga för unga. ungaforskare.se.

Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet arbetar med utbildning och forskning inom biologi, molekylärbiologi, farmaci, geovetenskaper, marina vetenskaper, fysik, kemi, kulturvård, matematik och miljövetenskap. www.science.gu.se.