Idag marscherar Unga Forskare i en manifestation för vetenskapen. March for Science äger rum på över 600 platser världen över idag, och här i Sverige arrangeras manifestationer i Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm och Göteborg. Uppslutningen är stor och manifestationen stöds i Sverige av över 80 olika organisationer; däribland Unga Forskare.

Varför manifesteras det då idag för att främja och försvara vetenskapen? Det är tyvärr för att det behövs. Vi ser idag en framväxande populism, kunskapsrelativism, spridningen av falska fakta, pseudovetenskap och andra rena påhitt. Det är idag inte självklart att information och faktapåståenden som sprids är korrekta och vetenskapligt förankrade. Känslor, åsikter och så kallade alternativa fakta tar plats tillsammans med evidensbaserad kunskap och vetenskap. Detta utgör ett hot mot vårt samhälle på många nivåer, inte minst för de många förutsättningar som ett demokratiskt och öppet samhälle i vår moderna tid kräver. Det är svårt att tänka sig ett samhälle utan antibiotika, vacciner, datorer, tåg, internet, och allt annat som de senaste par hundra åren av vetenskaplig forskning har givit oss. Vårt samhälle idag bygger på vetenskap och teknik, och det är viktigt för det samhällets framtid att förståelsen och respekten för detsamma är hög.

Vi står idag inför stora utmaningar, och då är självklart behovet av en utbredd och väl förankrad vetenskap, såväl hos politiker som i samhället i stort, självskrivet. Ska vi exempelvis lösa problemet med klimatförändringarna och mänsklighetens långsiktiga överlevnad på vår planet så är det genom mer forskning, mer ny teknik, fler vetenskapligt baserade politiska beslut, högre tilltro till vetenskap, osv. som kommer att ge oss de lösningar som krävs.

Därför står Unga Forskare bakom March for Science och skriver under på dess manifest (se nedan). För att visa detta så kommer vi kl 12:00 idag att marschera genom Stockholm från Mariatorget till Medborgarplatsen. Jag och 65 andra företrädare för vetenskapsrelaterade organisationer signerar också idag denna debattartikel på SVT Opinion: https://www.svt.se/opinion/darfor-marscherar-vi-for-vetenskap-mot-alternativa-fakta

Hoppas att vi ses idag,

Mikael Ingemyr
Förbundsordförande

MANIFEST

Vi står bakom March for Science och de tre huvudprinciperna bakom manifestationen. Genom att stödja March for Science tar vi ställning för ett samhälle där vetenskap och fakta har en särställning i planering och beslutsfattande.

1. Vetenskapen är öppen, inkluderande och präglas av mångfald.
Vi verkar för en öppen, inkluderande och tillgänglig vetenskap, präglad av mångfald som gör att många perspektiv synliggörs och fler frågor ställs. Vikten av kunskap, ett vetenskapligt angreppssätt och kritiskt tänkande ska ses som självklar i alla delar av samhället.

2. Forskning erkänns som en omistlig del av demokratin.
Forskningen är en del av samhället. Vi efterlyser en öppen dialog, där forskare och allmänheten delar med sig av sin kunskap och där synpunkter, frågor och förslag välkomnas och tas tillvara.

3. Beslutsfattande sker utifrån evidensbaserad kunskap.Forskning är en förutsättning för att kunna lösa de stora samhällsutmaningar vi står inför. Politiska beslut måste därför vila på fakta och evidensbaserad kunskap.