Staffan Müller, Eric Marcus och Mattias Klum. Foto: Siljan News

Eric Marcus som förra året vann Svenska Juniorvattenpriset via Utställningen Unga Forskare har äntligen fått inviga sitt naturreservat. I Erics vinnande bidrag till Juniorvattenpriset kartlade han växt- och djurriket i Vattholmsskären med målet att göra området till ett naturreservat – något som nu blivit verklighet. Vattholmsskären är dessutom Sveriges första limniska naturreservat!

Läs mer i Siljan News artikel om invigningen.