Stockholm 2017-06-13

En sommar fylld av spännande experiment kring upptäckter som räddar liv. Låter det kul?

Måndag 19 juni öppnas portarna till årets upplaga av AstraZenecas sommarforskarskola och de kommande två veckorna kommer 52 elever i åldrarna 14–17 år få testa på inspirerande och lärorika experiment i laboratoriesalarna på KTH i Stockholm.

Det är elever från årskurs 8 till årskurs 1 i gymnasiet som har sökt sig till skolan eftersom de är intresserade av att lära sig mer om naturvetenskap och teknik. Alla elever från de här årskurserna är välkomna att söka och eleverna antas inte baserat på studieresultat. Sommarforskarskolan ska vara en inspirerande utmaning för eleverna oavsett tidigare kunskapsnivå och handledarna är alla hängivna universitetsstudenter som har lätt för att relatera till eleverna och kan inspirera till fortsatt intresse för naturvetenskap och teknik.

Den senaste internationella PISA-mätningen från 2015 visar att Sverige bryter den nedåtgående trenden vad gäller resultat i ämnen som matematik och naturvetenskap, det är mycket glädjande. Men  ledande företrädare för näringslivet har larmat om att det år 2030 kommer att saknas 50 000 ingenjörer i Sverige.

– Även om den senaste PISA-mätningen uppvisade en delvis positiv bild av svenska elevers resultat måste vi fortsätta att arbeta för att bredden av unga ska finna ett hållbart intresse för naturvetenskap och teknik, säger Anna Hedlund, generalsekreterare för Unga Forskare.

Under sommarforskarskolans två veckor kommer eleverna både hinna med att laborera i moderna labbsalar på KTH, göra studiebesök och möta spännande forskare. Årets tema ”upptäckter som räddar liv”, inkluderar labbar som 3D-programmering, laserexperiment och robotracing. Eleverna betygsätts inte – fokus ligger istället på att inspirera och stimulera till ett fortsatt intresse för ämnena också efter sommarforskarskolans slut.

– Att visa på hur kul det kan vara med forskning och vetenskap är ett av våra främsta mål med sommarforskarskolan. Detta är ett av flera initiativ vi som företag står bakom för att stimulera barn och ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Vi tror det är en avgörande faktor för Sveriges rykte som kunskapsnation och framtida konkurrenskraft, säger Jan-Olof Jacke, VD AstraZeneca AB.

Journalister är välkomna att besöka sommarforskarskolan på KTH, vardagar mellan 9.00-15.00, 19–30 juni.


Kontakt:

Ansvarig på plats: Amanda Raud, koordinator AstraZenecas Sommarforskarskola: 073-705 62 30, amanda.raud@ungaforskare.se

För frågor om sommarforskarskolan: Sinan Akdag, projektledare Unga Forskare, 073-853 47 47, sinan.akdag@ungaforskare.se

För frågor om Unga Forskare: Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare: 076-109 11 23, anna.hedlund@ungaforskare.se

AstraZenecas Sommarforskarskola arrangeras av Unga Forskare i samarbete med AstraZeneca. Vi ger elever perspektiv på naturvetenskapens betydelse i samhället genom att utgöra en mötesplats för skola och arbetsliv. Dessutom får eleverna träffa nya kompisar och förebilder inom naturvetenskap. Vi är en del av AstraZenecas arbete för att öka ungas intresse för naturvetenskap och teknik.  ungaforskare.se/astrazeneca

Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsorganisation med syfte att ge unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Unga Forskare grundades 1977 och organiserar 3500 medlemmar. ungaforskare.se

KTH är Sveriges äldsta och största tekniska universitet. Utbildningarna är starkt kopplade till forskning och näringsliv. www.kth.se