Nu är det dags för årets upplaga av Stockholm Junior Water Prize. En tävling vars syfte är att framhäva och uppmuntra ungas intresse i vattenfrågor och hållbar utveckling. Varje år tävlar tusentals ungdomar i nationella tävlingar över hela jorden om platser på den internationella finalen i Stockholm. På finalen har man chans att vinna 15000 dollar och en glasstatyett som delas ut av ingen mindre än kronprinsessan Victoria. Var och ett av de över 30 samarbetande länderna skickar sina representanter för att tävla i den internationella finalen. Sverige representeras i år av Hannah Bassek som i våras vann Svenska Juinorvattenpriset på Utställningen Unga Forskare. Här nedan berättar Hannah lite om sig själv och sitt projekt.

/Max Vinger, reseledare

Mitt namn är Hannah Bassek, 18 år. Jag tog nyligen studenten från det naturvetenskapliga programmet på Lugnetgymnasiet i Falun och ska nu snart påbörja läkarstudier på Karolinska Institutet i Stockholm.

“Take urgent action to combat climate change and its impacts” är det trettonde av de sjutton globala mål för hållbar utveckling, vilka ska vägleda världens länder mot hållbarhet. Den globala uppvärmningen orsakar en mångfald av vattenrelaterade utmaningar som utmanar uppfyllandet av detta mål. Samtidigt är det, om motivation finns, möjligt att minimera de antropogena klimatförändringarnas konsekvenser menar FN:s klimatpanel (IPCC). På denna motivation, i form av klimatmedvetenhet, vilket definieras som insikten att den globala uppvärmningen är ett hot, har jag fokuserat mitt arbete.

Jag har utvecklat en strategi för att öka klimatmedvetenhet. Denna inkluderar att konkretisera abstrakta klimatförändringar och integrerar Aristoteles teori om effektivt övertygande. Användandet av denna strategi ska generera ett underlag användbart för klimatkampanjer. Vidare har jag applicerat denna strategi genom en jämförelse mellan personliga upplevelser och vetenskapliga fakta kring den globala uppvärmningen i den svenska fjällen. Jag utformade även en modell som presenterar vikten av klimatmedvetenhet för en effektiv klimatpolitik, vars användning är tänkt analytiskt. Genom en ökad klimatmedvetenhet, effektiviseras klimatinsatser, vilket ökar chanserna för ett hållbart samhälle.

Det jag mest ser fram emot med deltagandet i Stockholm Junior Water Prize är att lära känna kulturer och människor från världens alla hörn. Jag tror på att betydelsen av internationellt samarbete bara kommer öka i framtiden, att vi tillsammans bättre kommer kunna lösa de utmaningar vi ställs inför, vilket ökar relevansen av just detta.