Noa Vikman, vinnare av Svenska Juniorvattenpriset 2018. Foto: Ola Jacobsen

 

Stockholm 2018-03-26

Vinnaren av Svenska Juniorvattenpriset 2018 har utsetts. Priset på 30 000 kr tilldelas Noa Vikman från Kungsholmens gymnasium i Stockholm för projektet “Gold Nanoparticles: A Potential Colorimetric Sensor of Arsenic in Groundwater”.

Noa Vikman kommer att representera Sverige i den internationella finalen Stockholm Junior Water Prize i Stockholm i augusti. Han har i sitt projekt undersökt guldnanopartiklar som ett potentiellt verktyg för att upptäcka och mäta halterna av arsenik i grundvatten.

Noa Vikman har i sitt projekt tagit avstamp i ett relevant vattenproblem med stora hälso-konsekvenser världen över. Juryn anser att detta innovativa projekt har potential att utvecklas till en kostnadseffektiv och tillgänglig metod. Noa Vikman har systematiskt och strukturerat arbetat sig fram, i sann vetenskaplig anda, och kärnfullt presenterat sitt arbete i både skrift och tal.

Projektet kan ses som ett första steg för att på sikt utveckla ett testkit som kan synliggöra farligt höga halter av arsenik. Det finns ett stort behov av nya produkter som är både portabla, snabba, billiga, tillförlitliga och säkra att använda utanför laboratoriemiljöer och Noa Vikmans resultat visar att guldnanopartiklar har potential för utvecklingen av en ny typ av testkit.

Svenska Juniorvattenpriset delas ut årligen på finalen av Utställningen Unga Forskare, Sveriges största tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik.

– Ungas engagemang och intresse för miljö, klimat och hållbarhet kommer vara en nyckel för att lösa framtidens stora globala utmaningar. Vi är glada att vi med hjälp av Svenska Juniorvattenpriset kan uppmuntra unga talanger som vill bidra till en mer hållbar värld, säger Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare.

Noa Vikman kommer att representera Sverige i Stockholm Junior Water Prize som arrangeras av Stockholm International Water Institute, SIWI, i Stockholm 26-31 augusti 2018. Ungdomar från 33 länder deltar i den internationella finalen.

– Grattis till den svenska vinnaren av Stockholm Junior Water Prize, som nu har utsetts! Vi har åter igen fått ta del av fantastiska projekt och mött flera unga talanger. Välkommen till Stockholm i augusti Noa Vikman! säger Ania Andersch, ansvarig för Stockholm Junior Water Prize på SIWI.

 

Kontakt

För frågor om årets vinnare och om Utställningen Unga Forskare: Anna Wallgren, verksamhetsutvecklare, Unga Forskare: 0738 53 47 47, anna.wallgren@ungaforskare.se

För frågor om Stockholm Junior Water Prize: Ania Andersch, ansvarig för Stockholm Junior Water Prize på SIWI: 0720 50 60 59, ania.andersch@siwi.org

 

Om Svenska Juniorvattenpriset

Svenska Juniorvattenpriset instiftades 1995 av Stockholm International Water Institute, SIWI, i syfte att lyfta fram vatten som världens viktigaste resurs och för att skapa engagemang bland unga kring vattenrelaterade frågor. Tävlingen är öppen för unga mellan 15 och 20 år som gjort projektarbeten med anknytning till vatten. Prissumman på 30 000 kr delas ut med Xylem som sponsor. SIWI arrangerar den internationella finalen, Stockholm Junior Water Prize, SJWP, i samband med World Water Week 26-31 augusti 2018 i Stockholm. www.siwi.org/prizes/stockholmjuniorwaterprize

 

Om Utställningen Unga Forskare

Utställningen Unga Forskare startade 1963 och arrangeras av unga för unga. Det är både en rikstäckande tävling och en mötesplats där unga kan utbyta erfarenheter, kunskap och kontakter. Deltagarna tävlar med gymnasiearbeten inom naturvetenskap, teknik och matematik och priser till ett värde av 500 000 kr delas ut, bland annat resestipendier till världens största vetenskapliga utställningar och tävlingar för unga.

I år har Utställningen slagit rekord med över 500 anmälda deltagare i den digitala uttagningen. Bland dem gick nästan 400 vidare och fick chans att ställa ut på någon av våra nio semifinaler. Projektarbetena bedöms av en erfaren forskarjury som rekryterats lokalt till varje semifinal. De valde ut sammanlagt 55 projekt som tävlat i finalen på Tekniska museet i Stockholm 21-22 mars, med prisutdelning 23 mars.

Utöver deltagarna besöker ett stort antal skolklasser Utställningen varje år för att inspireras, få nya kunskaper och projektidéer. Utställningen Unga Forskare drivs av den ideella organisationen Unga Forskare som arbetar för att utveckla ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. www.ungaforskare.se/utstallningen

 

Pressmeddelande i utskriftsvänligt format: Pressmeddelande Svenska Juniorvattenpriset 2018