Ellen Hammarstedt, Rebecka Mähring, Miranda Jäderling och Fabian Lundell deltog på finalen av Utställningen Unga Forskare 2019 och vann varsitt stipendium som tar dem hela vägen till Intel ISEF. De utgör nu en del av Sveriges forskningslandslag och imorgon bär det av till Phoenix, USA för att representera Sverige i forsknings VM på världens största utställning och tävling för naturvetenskap och teknik. Följ deras äventyr här och i våra sociala kanaler!

 

Om Intel ISEF 2019

Intel ISEF är världens största vetenskapliga utställning och tävling för ungdomar i gymnasieåldrar (high school). Varje år deltar ca 1700 elever från över 75 länder, distrikt och regioner. Platserna roterar runt i Nord Amerika, i år är Phoenix Arizona på tur.

Våra stipendiater har alla gjort projekt inom kategorin Fysik & Astronomi och de är med och tävlar om en total prissumma på närmare 5 miljoner dollar. Utöver själva utställningsdagarna anordnas dessutom olika sociala och vetenskapliga aktiviteter. Tävlingen pågår 12-17 maj, därefter beger sig deltagarna vidare till Los Angeles för att besöka universitet, observatorium och science centers.

Läs mer om tävlingen här: https://www.intel.com/content/www/us/en/education/competitions/international-science-and-engineering-fair.html

 

Stipendiaterna

Under Utställningen Unga Forskare prisas varje år våra svenska gymnasieungdomar för sina fantastiska prestationer och projekt inom naturvetenskap och teknik. Första pris, ett stipendium till Intel ISEF, gick till Miranda Jäderling, Rebecka Mähring, Fabian Lundell och Ellen Hammarstedt. Här följer en personlig presentation av deras projekt samt vad de ser fram emot inför resan.

Miranda Jäderling

Ålder: 19 år

Skola: Blackebergs gymnasium, Stockholm

 

”Mitt namn är Miranda Jäderling och jag är 19 år gammal. Jag studerar tredje året av det naturvetenskapliga programmet på Blackebergs gymnasium i Stockholm. I mitt projekt har jag studerat supernovor, vilket är massiva stjärnor som exploderar i slutet av sin livscykel. I samband med supernovaexplosioner bildas grundämnen, neutronstjärnor och svarta hål, dessutom formas stjärnor och planeter ur materialet som kastas ut. Genom att ta reda på mer om supernovor kan vi alltså få information om hur många andra fenomen i universum fungerar. Jag har genom att använda mig av numeriska simuleringar och programmering undersökt de asymmetriska egenskaperna i supernovaexplosioner, vilka man tror spelar en viktig roll i själva explosionsmekanismen. Jag har i mina studier kommit fram till flera olika resultat, bland annat att de tyngsta och innersta grundämnena som bildas i stjärnan är mest asymmetriska och har masscentrum med högst hastigheter. Dessutom tyder mina resultat på att det uppkommer en rotation i det utkastade materialet under explosionen, något som också kan kopplas till asymmetrierna.

Det jag ser mest fram emot med denna resa är självklart att få ställa ut mitt projekt än en gång, men också att få prata med andra ungdomar som delar forskningsintresset med mig. Jag längtar efter att få komma till Phoenix och lära mig mer om de projekt som de andra finalisterna har gjort. Jag hoppas också att jag kommer få en bättre insikt i hur forskning går till på hög nivå

 

Rebecka Mähring

Ålder: 19 år

Skola: Viktor Rydberg gymnasium Odenplan, Stockholm

 

”Jag undersöker kaos i lösningarna till ett system av två kopplade ickelinjära ordinära differentialekvationer med hjälp av både numeriska och analytiska metoder. Tidigare har jag fokuserat på vad som karaktäriserar och orsakar kaos i systemet. Jag kom fram till att kaotiskt beteende — förutom oregelbunden rörelse och känslighet för initiala förhållanden — utmärkts av större area i fasrummet, och därmed fler möjliga energitillstånd, samt påvisade att kaos ökar med kopplingsstyrka, potentiell energi, och total energi, medan stabilitet inte påverkas av kinetisk energi. Slutligen bevisade jag att kaos inte kan finnas i systemet när oscillatorerna är okopplade eller identiska. Det tros att dessa ekvationer kan tolkas som en klassisk version av AdS2/CFT1 med D=1 rumstidsdimensioner, och jag håller i nuläget på att tests denna hypotes. Mer konkret ska jag härleda en formel för hur tillväxten av kaos skulle bero på närvaron av ett svart hål i en version av systemet med D+1 rumstidsdimensioner, och jämföra med om detta överensstämmer med numeriska resultat.

 

Projektets relevans. För det första kan det alltså ge oss en större förståelse för kaos i system av kopplade oscillatorer. Dessa ekvationer används ofta för att beskriva situationer med motverkande krafter i naturen, och grundforskning kring sådana system kan därmed hjälpa i studiet av allt från planetsystem, till gas i stjärnors atmosfärer. För det andra undersöker mitt arbete räckvidden och tilllämpligheten av AdS/CFT-teorin, och då i synnerhet om det kan gälla för ett klassiskt system med mycket få dimensioner och oscillatorer. Eftersom AdS/CFT tros vara en pusselbit till kvantgravitation kan min forskning på så sätt göra ett litet bidrag till jakten på en teori som förenar kvantmekanik och allmän relativitetsteori.

 

Med resan ser jag mest fram emot att få träffa personer från hela världen som tycker om naturvetenskap (och kanske i synnerhet matematik) lika mycket som jag, och att få inspireras av deras arbeten!”

 

Fabian Lundell

Ålder: 19 år

Skola: Bäckängsgymnasiet, Borås

”Trots att NASA har upptäckt nästan 800 000 asteroider har endast ett hundratal av dem faktiskt blivit kartlagda. Jag heter Fabian Lundell, går på Bäckängsgymnasiet i Borås och i mitt projekt har jag hjälpt till att kartlägga asteroiden 479 Caprera genom att göra ett observationsförsök av dess passage framför stjärnan HIP33753 den 10 december 2018. Då dessa händelser, som kallas för ockultationer, är mycket lokala och korta tidsmässigt (ca 10s) på grund av asteroidens smala skugga på jorden var jag tvungen att åka ut en vardag mitt i natten och sätta upp all utrustning 1h bilfärd u t i skogen. Även om jag faktiskt misslyckades att se ockultationen i sig så kunde jag använda min data om vart asteroiden inte är för att skapa, med hjälp av data från amatörastronomer som observerade samma händelse från Japan, en tvådimensionell bild av den innan icke-kartlagda asteroiden. Utifrån den insamlade datan gick det även att komma fram till slutsatsen att HIP33753 kan vara en dubbelstjärna, alltså två närliggande stjärnor. Nu på Intel ISEF hoppas jag att jag får möjligheten att lära känna människor som har nördat in sig i olika roliga ämnen och ta del av deras perspektiv.”

 

Ellen Hammarstedt

Ålder: 19 år

Skola: Kitas gymnasium, Göteborg

 

”Jag heter Ellen, är 19 år och kommer från kitas gymnasium i Göteborg där jag läst natur de senaste åren. I mitt projekt har jag undersökt om det går att detektera cherenkovstrålning med en mobiltelefon. Cherenkovstrålning är ljusfenomen som uppstår då en laddad partikel rör sig snabbare än ljuset i mediet den befinner sig i, och det används bland annat för att leta efter kosmiska partiklar och utveckla smidigare medicinska skanningsmetoder. Mitt projekt går ut på att utveckla en laboration som man i framtiden ska kunna integrera i gymnasieutbildningen för att skapa kunskap och intresse för cherenkovstrålning och för partikelfysik i allmänhet. Det jag ser fram emot mest med resan till Intel ISEF är att få lära känna nya människor och att få diskutera fysik med de coola forskarna i juryn!”

 

Vi önskar våra stipendiater stort lycka till! Glöm inte att följa deras spännande äventyr här och i våra social kanaler.