Valberedningen fortsätter ta emot intresseanmälningar och nomineringar fram till och med 31 juli.

Vår sista inspirationskälla till er är en intervju med en styrelsealumn: David Andersson satt i styrelsen 2011-2015 och är idag doktorand i teoretisk fysik. I denna korta intervju berättar han om vilka erfarenheter han fick med sig.

Vad är det mest spännande/roligaste du fått göra med styrelsen?

“…det roligaste var att arbeta med långsiktiga strategier och mål för Unga Forskare. Det finns ett väldigt inspirerande ögonblick när man som styrelseledamot når en djup insikt om vad Unga Forskare faktiskt är och hur det fungerar…”

“Kanske har det roligaste ändå varit alla människor jag mött, och alla vänner för livet — rimliga och orimliga — som jag fått. Jag har verkligen mött några av dom mest fantastiska människorna jag vet under min tid i styrelsen.”

Vad har du lärt dig/utvecklat genom ditt arbete i styrelsen?

“Jag har lärt mig så fruktansvärt mycket av mitt styrelseuppdrag att det är svårt att reducera det till bara några få meningar. Men exempelvis har jag lärt mig att hantera stora svåra frågor och metoder att angripa dem. Jag har lärt mig att samarbeta i en grupp och att ta vara på varandras likheter och olikheter. Jag har lärt mig om vad som är viktigt för mig och hur jag bemöter svåra utmaningar. “

Hur går det att kombinera styrelseuppdraget med skolarbetet/jobb?

“Alldeles utmärkt. Kruxet kommer väl om man lägger på två andra ideella uppdrag, en sport, ett instrument, ett rikt socialt liv samt en passion för att sitta på kammaren och spela TV-spel in på småtimmarna. Vi har alla 24 timmar på dygnet, och det är inga supermänniskor som suttit i styrelsen tidigare som har fler timmar än någon annan, och ändå har det blivit framgångsrika läkare, ingenjörer, filosofer, entreprenörer, politiker, etc av dom. Det är som allt annat i livet en prioriteringsfråga.”

Hur påverkar styrelsens arbete Unga Forskare?

“Massor! Styrelsen är den instans som långsiktigt bestämmer organisationens riktning. Det är en position med stora påverkansmöjligheter och stort ansvar. Det ska sägas däremot att det mesta av styrelsens påverkan är just långsiktigt. Mycket av det vardagliga arbetet sköts istället av andra aktiva i organisationen samt kansliet.

Vad var det viktigaste du lärde dig i styrelsen?

“Det jag har mest användning av idag är att jag har relativt ovanliga kunskaper inom ledarskap, organisationsutveckling och personalfrågor i en sfär (akademin) där folk generellt sett inte är tränade i dessa saker. Som vetenskapsperson har jag också användning av det abstrakta tänkande som strategisk styrning krävde… Som fysikstudent tycker jag om att arbeta med abstrakta frågor, och det finns gott om stora abstrakta frågor i styrelsearbetet, men av en helt annan karaktär än inom fysik!

Här kan du läsa mer om styrelseuppdraget:
https://ungaforskare.se/wp-content/uploads/2019/05/sok-till-styrelsen2019.pdf

Intresseanmälan görs via länken nedan:
https://forms.gle/DWwjqPNwHknuf2tA6

Du kan även göra en nominering:
https://forms.gle/fwLvi98kTaFd9a9N8