Projektet ”Är du säker? #290 CyberSecurity” är ett nytt IT-säkerhetsinitiativ som ska nå ut till skolor i Sveriges alla 290 kommuner för att erbjuda utbildning i nätsäkerhet för lärare och elever.  Projektet är ett gemensamt initiativ av ungdomsorganisationen Unga Forskare tillsammans med IBM och flera andra stora IT-företag.  

Barn och unga spenderar en stor del av sin tid online och är särskilt utsatta för övergrepp och datastöld. Unga är därför den grupp som har störst behov av kunskap om säkert IT-användande. Syftet med projektet är att elever ska förstå hur de kan skapa sig säkra vanor på nätet. De ska också få insikt i betydelsen av IT-säkerhet för att skapa ett hållbart samhälle, då allt fler tjänster och data lagras online. Målet är att nå 10 000 elever i alla 290 kommuner inom två år.

– Vi kommer dels stärka lärare med material samt göra skolbesök för att möta och engagera eleverna på ett interaktivt sätt. Samtidigt lägger vi grunden till säkra vanor inför framtida vuxenliv. Genom att koppla digitaliseringens roll till de globala målen i lärarmaterialet kan vi bredda bilden av teknik och lyfta spännande yrkesområden, säger Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare.

Alla skolor från mellanstadiet till gymnasiet kan delta i projektet. Projektet är kostnadsfritt och består av lärarmaterial och en föreläsning som skolor kan boka. Föreläsningen hålls av volontärer från IT-branschen som arbetar med IT- säkerhetsfrågor och täcker ämnen som personlig integritet, digitala spår, säkra lösenord och cyberhot mot samhället. Med lärarmaterialet kan lärare själva arbeta med IT-säkerhetsfrågor i klassrummet, materialet är ämnesövergripande och kopplat till läroplanen.

–  IBM har ett stort ekosystem av affärspartners, leverantörer och kunder. Tillsammans tar vi ett ansvar för hur de produkter och tjänster vi levererar påverkar samhället. Vi vill därför stärka elever och skolor med kunskap om cybersäkerhet, säger Evelina Pärnerud, CSR-ansvarig på IBM.

Bl.a. engagerar sig Atea, Advania, Nixu och RG19/Load i projektet genom att deras säkerhetsexperter utbildas som föreläsare och gör skolbesök. Företag som vill stötta detta viktiga projekt är välkomna att gå med i initiativet.

– För oss på ATEA är det en självklarhet att ställa upp för att hjälpa till att stötta skolorna i dessa frågor. Många av oss är ju dessutom själva föräldrar. – Anders Strand, ATEA

Information & kontakt

Skolor: www.ungaforskare.se/for-larare

Företag: 290cybersecurity.se

Ladda ner pressmeddelandet och bilden ((c) Gustav Gräll).

Unga Forskare

Judith Maiers, projektutvecklare

judith.maiers@ungaforskare.se

073 66 06 067  

Om Unga Forskare Unga Forskare är en ideell organisation som finns för att ge unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, matematik och teknik. Unga Forskare grundades 1977 och består idag av ett fyrtiotal föreningar med ca 4700 medlemmar. Med ett stort antal nationella verksamheter jobbar vi för att nyfikenheten och intresset för naturvetenskap, teknik och matematik ska ha en självklar plats i ungas liv.

Om IBM IBM är ett globalt företag med verksamhet i över 170 länder. Med innovation som en central del av strategin levererar IBM branschanpassade lösningar främst inom digital transformation, kognitiv teknik, molnbaserade lösningar, dataanalys, it-säkerhet, mobilitet och samverkan. IBM vidgar kontinuerligt ramarna för vad som är teknologiskt möjligt och satsar mycket på forskning. Därför är IBM det företag i världen som uppnår flest nya patent inom teknologi varje år. Huvuduppgiften är densamma som vid starten för över 100 år sedan, att hjälpa företag och organisationer att utveckla sin affärsverksamhet med hjälp av teknik. Tillsammans med partners leder IBM verksamheter in i en ny spännande era, i Sverige, och runt om i världen.