På Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, arbetar forskare med att finna lösningen på riktiga problem som samhället står inför. Det kan vara allt ifrån att bevara fiskbestånd i våra hav till att utveckla nya hållbara jordbruksmetoder.

Anna Rising pluggade veterinärmedicin på SLU och är idag Professor i Veterinärmedicinsk Biokemi vid SLU och forskargruppsledare vid Karolinska Institutet. Hon forskar om framställning av konstgjord spindeltråd t.ex. för medicinskt syfte. Vi tog ett snack med henne för att höra hur hon hamnade i detta spindelnät.

 

Hej Anna! Hur kommer det sig att du började forska kring spindlar och spindeltråd?

Foto: Kerstin Nordling

Det var lite av en slump. Jag var färdigutbildad veterinär, men ville forska och letade efter projekt. Då hittade jag en doktorandplats på SLU inom Patologi (läran om sjukdomar och hur de diagnostiseras, genom analys av molekyler, celler, vävnader och organ). Det var ett EU projekt som syftade till att ta fram konstgjord spindeltråd. Mitt projekt var att använda detta för ortopediska implantat; senor och ligament. Jag insåg snabbt att det saknades kunskap kring konstgjord spindeltråd och att man faktiskt aldrig förut hade lyckats ta fram konstgjord spindeltråd. Mina efterforskningar kring spindeltråd tog mig ut i vildmarken i Sydafrika där jag fångade hundra spindlar av en art som spinner den starkaste tråden och vars tråd inte drar ihop sig av vatten, något som var viktigt för ett material avsett för ortopediska implantat. DNA från dessa spindlar används fortfarande i vår forskning. I slutändan blev det inga ortopediska implantat under min doktorandtid, men vi lyckades till slut spinna konstgjord spindeltråd! Vår forskning har också visat sig användbar inom andra områden. Bland annat har vi genom att härma hur spindeln producerar sin tråd kunnat ta fram vissa typer av läkemedel på ett mer effektivt sätt, vilket bl a kan ha betydelse för nyfödda barn med andningssvårigheter.

 

Vilken är din största forskningstriumf?

Att vi lyckades! Ingen hade lyckats skapa konstgjord spindeltråd förut, detta var första gången det lyckades. Det var särskilt roligt att vi skapade detta utifrån grundvetenskapliga insikter, vi imiterade naturen. När man utforskar naturen kan man ofta hitta de mest otroliga lösningarna som man faktiskt kan använda i samhället idag. Det vi forskade om har bidragit till något konkret och användbart som är till nytta för samhället på sikt.

 

Vilka har de största utmaningarna varit forskningsmässigt?

Det hänger ihop med framgången inom detta projekt; att vi skapade något som ingen annan gjort förut. I början av projektet var jag färsk doktorand och insåg först inte omfattningen av vad som behövde göras, men så insåg jag att vi behövde börja från noll. Det var en utmaning att genomföra detta och inte ge upp. Det går att flytta gränser om man ger sig den på det!

 

Har du några goda råd till aspirerande forskare?

Gör det du tycker är kul och spännande! För mig är det lyxigt att ha min hobby som arbete, men det kräver tid och engagemang. Man får inte ge upp, bara bita i och orka göra tråkiga saker ibland. För mig har det varit 16 år av envishet!