Säkerhet för våra deltagare, besökare, medarbetare och andra medverkande i våra verksamheter är högsta prioritet för oss. Unga Forskares kansli i Stockholm står i kontakt med Folkhälsomyndigheten och UD angående coronaviruset samt följer deras rekommendationer.

I dagsläget arbetar vi utifrån att finalen av Utställningen Unga Forskare kommer att äga rum som planerat. Information kring resestipendierna kommer att uppdateras inom kort. Vi följer utvecklingen dag för dag och nya beslut och riktlinjer kan komma att antas under kommande dagar och veckor. Du kommer att hitta uppdaterad information gällande Utställningen Unga Forskare och resestipendierna på den här sidan: https://ungaforskare.se/utstallningen/finalen/om-finalen/. Vi kommer även att kontakta dig som är deltagare/förälder, lärare, jurymedlem eller samarbetspartner med specifik information om vad som gäller för just dig.

Samtliga som närvarar vid våra verksamheter uppmanas till extra god handhygien. Om du uppfyller någon av nedanstående punkter kan du inte delta i eller besöka Unga Forskares verksamheter och evenemang:

  • under de senaste 14 dagarna innan verksamheten/evenemanget äger rum varit i ett riskområde listat av UD
  • har varit i ett riskområde under februari eller mars samt visar symtom på COVID-19
  • har varit i kontakt med någon som har eller har haft COVID-19, eller som varit i ett riskområde under februari eller mars samt uppvisar symtom

Har du frågor, kontakta tove.ladberg@ungaforskare.se

Tänk på att följa råden från berörda myndigheter och hjälp till att minska smittspridning genom t ex extra god handhygien. Har du frågor om coronavirusets spridning, risker, smittvägar, symtom mm hänvisar vi till 1177 samt Folkhälsomyndighetens hemsida.