Med anledning av nuvarande spridning av coronaviruset har Unga Forskare tagit beslut att ställa in finalveckan i Stockholm som skulle ha gått av stapeln vecka 14.
Beslutet grundas på aktuella regler och riktlinjer från myndigheterna och av hänsyn till våra deltagares, volontärers, medarbetares och besökares hälsa och säkerhet.
Tävlingen kommer att genomföras, men det kommer att ske på annat sätt än fysiskt på plats, t ex digitalt. Vi kommer att återkomma med detaljer för hur tävlingen kommer genomföras till alla berörda parter inom kort.
Vi har även tagit beslut om att ställa in samtliga internationella resestipendier under 2020. Priserna kommer att ersättas med andra aktiviteter. Vi återkommer med information även om detta inom kort.
Vi beklagar att vi behövt ta det här beslutet. Vår gemensamma säkerhet, och att bidra till att begränsa smittspridningen, är av högsta prioritet för oss.