Det ökända coronaviruset har resulterat i att flera nödvändiga åtgärder tagits landet över. Stefan Löfven håller tal för nationen, karantänsatta arbetare jobbar hemifrån, den äldre befolkningen sitter isolerade och sjukvårdspersonal jobbar övertid – situationen påverkar oss alla. Inte minst påverkas elever, som efter regeringens uttalande angående övergången till distansundervisning för gymnasie och högskolor den 17:e mars sitter hemma. I en stund som denna är det viktigt att samhället belyser och lyfter de medborgare som behöver dra extra hårt i sitt halmstrå för att stacken ska bli till. Vi i Unga Forskare vill alltid belysa lärarens viktiga roll i samhället, men speciellt under en tid som denna. Lärare till elever i alla åldrar tvingas vara kreativa och snabbt lära sig nya system. De jobbar övertid för att prioritera ungdomars utbildning, vilket de gör rätt i! Utbildning är något av det viktigaste vi har, en grundpelare till det moderna samhället, och det är lärare som trots situationer som denna kämpar för att utbilda nästa generation. 

Skolverket har meddelat att nationella proven ställs in på skolor landet över. En tämligen väntad nyhet som är ett resultat av den pressade och osäkra situationen som skolor befinner sig i. När ska eleverna få komma tillbaka? Hur ska lärarna undervisa? Hur ska eleverna betygsättas? Att förbereda proven hade lett till ytterligare arbetsbelastning för skolor, vilket är orimligt i en situation som denna. Unga Forskare anser att Skolverket gjorde den nödvändiga bedömningen att fördelen med proven som betygsunderlag inte väger upp nackdelen i arbetsbörda. Däremot leder detta till att lärare nu måste sätta betyg utan proven, vilket sätter press på deras egen prestation. Många lärare jobbar långt över deras avsatta schema och kämpar för att få fram en ny kursplan och tillhandahålla med distansundervisning. Lyckligtvis har många identifierat lärarnas kamp och är villiga att hjälpa till, vilket har startat många initiativ där unga hjälper unga, och där universitetselever stödjer lärarna genom att erbjuda digital läxhjälp. Vi i Unga Forskare står självklart bakom, hyllar och stödjer sådana initiativ – ett gyllene exemplar av hur unga kan främja utbildningsverksamheten och spridandet av kunskap. 

Med vårt undervisningsmaterial vill vi dessutom stötta skolor och lärare i dessa tider. Mellanstadie- och högstadieskolor som vill jobba med IT-säkerhetsfrågor i klassrummet kan ta del av digitala lektioner om personlig integritet, lösendord och cybersäkerhet i samhället (www.290cybersecurity.se/onlinelektioner). Vi ser vikten av detta initiativ idag, när allt fler använder internetbaserade mötesplatser. När elever studerar hemifrån är det lätt att studiemotivationen brister. Gymnasieskolor som vill inspirera elever inom vetenskap och forskning eller som förbereder gymnasiearbetet hittar lektionermaterial som passa för distansundervisning här: www.ungaforskare.se/for-larare/gymnasiet/

Lärarna kämpar både mot tid och teknologi, och vi vill därför uppmana elever att vara förstående för den situation era lärare befinner sig i och visa uppskattning för den insats de gör. Vi uppmanar lärare till att utnyttja de ungdomar och volontärer som är villiga att hjälpa till genom att hänvisa deras elever till initiativ såsom: Do the Math, Pluggakuten, Gratis kemi- och biologihjälp online med flera. Dessutom vill vi säga ett stort tack till lärare landet över, som trots motgångar är kreativa, nytänkande och inspirerande! Nu mer än någonsin är det viktigt att källkritik och kunskap ligger i grunden till vårt beteende och våra yttrande – något lärare bidrar till mer än någon annan. Lärare är sannerligen några av krisens dolda hjältar.

Unga Forskares styrelse