Nu ställer sig även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bakom Unga Forskares och IBM:s IT-säkerhetsinitiativ Är du säker? #290CyberSecurity. MSB har gett Unga Forskare uppdragsmedel för 2020 och förhoppningsvis även hela uppdragsperiodens 4 år. Initiativet når ut till skolor i Sveriges alla 290 kommuner och stöttar elever och lärare med utbildning i nätsäkerhet. Med anledning av corona togs även fram digitala lektioner.

I en tid där allt mer data lagras online, och där individer och organisationer drabbas av datastöld och cyberattacker, är det viktigare än någonsin att skapa sig säkra vanor på nätet. Projektet går ut på att IT-experter håller interaktiva föreläsningar för elever från åk 4 upp till gymnasiet och att lärare med hjälp av projektets undervisningsmaterial fördjupar elevernas kunskaper i ämnet i klassrummet. Det är kostnadsfritt för skolor att delta i projektet.

– Unga Forskares projekt är intressant för att det riktar sig till en stor och viktig grupp. Det är angeläget att ungdomar får lära sig grunderna i nätsäkerhet och dessutom kan de vara morgondagens säkerhetsspecialister. Det är också ett bra exempel på hur organisationer från olika delar av samhället kan arbeta tillsammans och nå längre än vad de kan göra själva. MSB ser positivt på den här modellen som vi hoppas kan användas i fler projekt, säger Margareta Palmqvist, enhetschef för Systematisk Informationssäkerhet på MSB.

IT-experterna lär eleverna bl a hur uppgifter på nätet kan spridas, vilka digitala spår vi alla lämnar när vi surfar online, hur man skapar säkra lösenord samt belyser cyberhot som kan drabba många centrala delar av samhället. Projektet kopplar dessutom digitaliseringens roll till de globala målen för att bredda bilden av teknik. Eleverna blir tidigt medvetna om framtida globala risker och får inspiration ochverktyg att hantera dessa på ett positivt sätt.

– Med MSB:s stöd kan vi nu öka våra insatser och nå ut till ännu fler skolor i hela landet. Vi är tacksamma för MSB:s uppdragsmedel och stolta över att ligga i framkant med detta initiativ. Det är tillsammans med våra engagerade partners vi kan göra skillnad och bidra till att våra barn blir medvetna om risker i den digitala världen och lär sig hur de kan skydda sig, säger Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare.

I rådande tider spenderar både unga och vuxna mer tid online och mer tid på internet ökar risken för att utsättas för IT-relaterade brott. Med anledning av Corona digitaliserades en del av föreläsningsmaterialet och digitala lektioner om personlig integritet, lösenordshygien och cybersäkerhet i samhället finns tillgängliga för allmänheten: www.290cybersecurity.se/onlinelektioner. Lektionerna passar alla från tioårsåldern upp till vuxenålder.

Om Är du säker? #290CyberSecurity

Är du säker? #290CyberSecurity är ett gemensamt initiativ av den ideella organisationen Unga Forskare och IBM samt andra företag i teknikbranschen. Syftet är att sprida kunskap om IT-säkerhet så att elever tidigt lär sig att skapa säkra vanor på nätet. Projektet är kostnadsfritt för skolor tack vare finansiering av IBM och uppdragsmedel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Sedan projektet lanserades i september har det nått mer än 1 200 elever.

www.290cybersecurity.se