Stockholm 2020-04-07

Igår utsågs Sveriges Unga Forskningslandslag 2020 vid finalen av Forsknings-SM, Utställningen Unga Forskare. Landslaget, som är officiellt sponsrat av Ericsson, består av Sveriges skarpaste unga talanger inom forskning och kommer att delta i en rad aktiviteter under året.

Utställningen Unga Forskare är Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. I finalen utses Sveriges Unga Forskningslandslag, som består av Sveriges 20 mest lovande unga talanger inom vetenskap. Landslagsmedlemmarnas forskningsfält täcker in alla större ämnesområden: biologi, kemi, teknik, programmering, matematik, medicin, fysik och astronomi.

Ericsson är Engagerad partner och huvudsponsor till Sveriges Unga Forskningslandslag 2020.

–  Det är en hedrande uppgift att få ta del av dessa unga forskares begåvning och få insikt i hur de tagit sig an de problemställningar de stått inför. Särskilt inom området AI som nu appliceras inom många nya områden, säger Elena Fersman, Ericssons Forskningschef inom AI.

–  Årets landslag består av Sveriges 20 mest lovande unga talanger. De har nu ett år framför sig med möten med några av Sveriges främsta forskare och mest attraktiva arbetsgivare, de kommer att få inspireras och lära känna svensk forskning i världsklass, och få möjlighet att vidareutveckla sitt eget forskningsintresse. Tillsammans med Ericsson ser vi till att nästa generation svenska forskare och specialister ska få bästa möjliga förutsättningar, säger Anna Hedlund, generalsekreterare på Unga Forskare.

Utställningen Unga Forskares huvudfinansiär är Kjell och Märta Beijers stiftelse.

– Stödet till Unga Forskare är en av våra allra viktigaste uppgifter. Det var framgångarna inom teknik och naturvetenskap som gjorde Sverige till en framgångsrik industrination och lade grunden till vårt välstånd. Att ungdomar idag intresserar sig för naturvetenskap och väljer att satsa på en karriär inom forskningen är avgörande för Sveriges framtid som tekniknation, säger stiftelsens ordförande Anders Wall.

 

Lista på samtliga pristagare och landslagsmedlemmar

Lista på samtliga pristagare och landslagsmedlemmar: klicka på denna länk.

Länk till pressmeddelandet i sin helhet finns här.

 

Kontakt

Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare: 076-109 11 23, anna.hedlund@ungaforskare.se Lucas Dow, medlem i landslaget: 073-551 00 01, lucas.dow.student.sodermalm@engelska.se

Om Forsknings-SM, Utställningen Unga Forskare

Utställningen Unga Forskare har arrangerats sedan 1963 och är Sveriges största tävling för gymnasister inom naturvetenskap, teknik och matematik. Varje år tävlar hundratals elever i en digital uttagning samt i semifinaler runt om i Sverige. Finalveckan hålls vanligen på Tekniska museet i Stockholm men sker i år digitalt pga coronaviruset. Ett stort antal skolklasser besöker Utställningen varje år för att inspireras, få kunskaper och egna projektidéer. Deltagarna tävlar om priser till ett värde av över en halv miljon kronor, bland annat utses Sveriges Unga Forskningslandslag. Sveriges Unga Forskningslandslag tävlar normalt för Sverige i världens största vetenskapstävlingar för unga. Under 2020 är dessa resor inställda pga coronaviruset och kommer att ersättas med aktiviteter inom Sverige tillsammans med Unga Forskare och Ericsson samt andra samarbetspartners. Utställningen Unga Forskare drivs av den ideella organisationen Unga Forskare som arbetar för att utveckla ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. www.ungaforskare.se/utstallningen

Om Unga Forskare

Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsorganisation med syfte att ge unga mellan 6 och 25 år förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Förbundet, som grundades 1977, består av 42 medlemsföreningar som organiserar 4 700 medlemmar. Unga Forskare driver ett stort antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga i Sverige med intresse för forskning och utforskning inom naturvetenskap, teknik och matematik. www.ungaforskare.se