Stanna hemma! Skolorna är stängda! Flatten the curve! Våra nyhetsflöden, konversationer och sociala medier är belägrade och många känner sig säkert överrumplade av pandemins oroligheter – vi finner ingen tid att tänka på något annat. I dessa tider av stillasittande, webbkamera-fika och onlineföreläsningar kan det vara nyttigt att komma ihåg att jorden fortfarande snurrar och att det ‘normala livet’ fortskrider. Det kan även vara nyttigt att få en glimt av hopp och framtidstro i denna dystra tid – något vi i Unga Forskare vill uppmuntra! 

Idag är det Earth Day – en dag där vi ska belysa alla ansträngningar till att skydda och förbättra miljön. Denna jord är den enda vi har och varje år utmärker sig gymnasieelever i den nationella forskningstävlingen för unga, Utställningen Unga Forskare, genom att med sina projekt bidra med insikter och åtgärder som värnar om den. I år var inget undantag då bland annat projekt som handlade om vågbrytare, koldioxidens påverkan på växters näringshalt och extremtemperaturers påverkan på alger, angrep problem som var kopplade till miljön och jordens hälsa. Det råder inget tvivel om att vägen till en hållbar framtid kräver ambition, kunskap och ett vetenskapligt angreppssätt. Unga visar stor omtanke för miljön och är dessutom väl rustade för att undersöka och uppfinna möjliga sätt att förbättra den!

I pandemins tider tänker vi mycket på den mänskliga hälsan men idag vill vi belysa hur jorden mår som ett resultat av coronapandemin. Samhällets avstannande har lett till en minskad användning av transportmedel och  en minskad varuproduktion, något som, förutsägbart nog, haft en god effekt på miljön. Runtom i världen ser vi minskade halter av kvävemonoxidutsläpp – en giftig gas som bildas då syre och kväve utsätts för högt tryck och temperatur [1]. Detta är förhållanden som bland annat förekommer i bilmotorer och vi brukar därför se höga koncentrationer av gasen i storstäder. Dessutom minskade halten av koldioxidutsläpp i atmosfären – speciellt i Kina där det minskade med 25% i mitten av februari jämfört med några veckor tidigare [2].

En jämförelse mellan kvävemonoxidutsläpp över Europa under mars-april 2019 och mars-april 2020.
(Image: © Copernicus Sentinel data (2019-20), processed by KNMI/ESA) [3]

Jorden reparerar sig när mänsklighetens utsläpp minskar, en hoppingivande insikt som borde stärka vår ambition att minimera vår miljöpåverkan. Däremot har coronaviruset abrupt stannat av  mycket av den forskning och produktion som syftar till att  främja miljön [4]. Däribland produktionen av solceller som huvudsakligen sker i Kina, samt implementeringen av infrastruktur vars tanke är att  skapa förnybara energikällor. Dessutom tenderar samhällen tyvärr att förbruka mer koldioxid efter en kris eftersom länder då lägger stora satsningar på infrastruktur som kräver mycket betong, något som tydliggjordes efter finanskrisen 2008 då växthusgasemissionen ökade markant [5]. Lyckligtvis har pandemin gett många nyttiga insikter kring hur vi förhåller oss till transport och konsumtion, vilket  vi förhoppningsvis kommer komma ihåg när den är över.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att coronapandemin troligtvis kommer att  ha både positiva och negativa effekter på vår miljö och att nettoeffekten beror på hur vi hanterar perioden efter pandemin. Risken är stor att vi återigen ökar våra utsläpp till ursprungsläget – och kanske även lite till. Låt oss försöka se till att  denna risk inte blir verklighet och tillsammans bidra till att främja utveckling, forskning och spridandet av kunskap för att förebygga miljöförstöring. Vi i Unga Forskare ser konstant ambitiösa studenter som onekligen kommer att spela en stor roll på vägen till en hållbar framtid och vi blir ofta påminda om hur ljus framtiden är. Om du också vill känna hopp och glädje i de rådande omständigheterna kan du läsa om Utställningen och årets finalprojekt i finalkatalogen!

[1] United Space in Europe, “Coronavirus nitrogen dioxide emissions drop over Italy” http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2020/03/Coronavirus_nitrogen_dioxide_emissions_drop_over_Italy

[2] CarbonBrief “Analysis: Coronavirus temporarily reduced China’s CO2 emissions by a quarter“ https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter

[3] United Space in Europe https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Directorates/Observing_the_Earth/(result_type)/images

[4] Bloomberg, “Coronavirus is starting to slow the solar energy revolution” https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-27/coronavirus-is-starting-to-slow-the-solar-energy-revolution

[5] National Geographic, “Coronavirus casuing carbon emission to fall but not for long” https://www.nationalgeographic.com/science/2020/04/coronavirus-causing-carbon-emissions-to-fall-but-not-for-long/