Idag är det den internationella dagen för att uppmärksamma sjuksköterskor. I den rådande pandemin kan det kännas som att varje dag är sjuksköterskornas dag, men denna dag har en speciell historia – den 12:e maj är nämligen Florence Nightingales födelsedag. Nightingales var en sjuksköterska som under 1800-talet stod på sig inom den väldigt mansdominerade vården för att förändra och förbättra. En av de många saker hon gjorde var att lyckas sänka mortaliteten hos soldater enormt genom att omorganisera och inför nya hygienrutiner i fält-sjukvården. Att vara sjuksköterska är att se till att patienter får rätt och så bra omvårdnad som möjligt. De flesta sjuksköterskor jobbar med den direkta praktiska patientomvårdnaden men för att den ska bli så bra som möjligt måste de arbeta på flera nivåer. Sjuksköterskor behövs i högspecialiserad vård, inom administration, inom organisation och i forskningsvärlden. 

Pandemin har skapat en stor press på sjukvården och det har krävt omorganisering, omprioritering och innovation från ledning såväl som vårdpersonal – vilket skett på ett imponerande sätt. En vård utan sjuksköterskor är inte en fungerande sjukvård och den hyllning vi ger dem idag bör vi alltid komma ihåg, då de inte slutar utföra sitt essentiella arbete efter pandemin. Tider som denna får en att inse hur mycket vi behöver innovativa personer, likt Nightingales, som kan lyfta problem och komma på lösningar som bidrar till en bättre vård. Sjuksköterskor har ett unikt perspektiv där deras erfarenheter och upplevelser är av stor betydelse inom forskning för att öka vår kunskap om medicin och vård genom att komplementera de perspektiv som exempelvis läkare eller biomedicinska analytiker har i sitt arbete.

Sjuksköterska förbereder patient för intensivvård [1].

Vi har talat med Gunilla Björling som har tagit sina kunskaper och erfarenheter från kliniken in i labbet och som beskriver hur det är att forska som sjuksköterska.

Vad jobbar du med idag? ”Jag är numera professor i omvårdnad och docent i teknisk vårdvetenskap och arbetar också med sjuksköterskeutbildning vid Röda Korsets Högskola.”

Varför började du med forskning?Teamarbete är viktigt inom all vård. Därför behövs också sjuksköterskor som forskar för att utveckla vården. Jag blev själv intresserad av forskning redan under utbildningen till sjuksköterska och har arbetat parallellt som både sjuksköterska och forskare. Min forskning fokuserar på medicinsk teknik och omvårdnad, och i vår grupp undersöker vi hur människor påverkas av medicintekniska produkter som används i kroppen för olika typer av medicinska behandlingar.” 

Vad är det bästa med att forska? “Det bästa med att forska är att ständigt få lära sig nya saker och att utvecklas, dels personligen och dels tillsammans med andra i forskningsteamet. Att se när resultatet av forskningen kommer människor till nytta är svårslaget.” 

Är det svårt att börja med forskning? “Det är egentligen inte svårt att få vara med och bidra i ett forskningsprojekt. Om du har en idé eller är intresserad av att forska så tag kontakt med en kollega eller lärare som forskar och berätta att du är intresserad av forskning. Fråga om du kan bidra med något. Ett annat sätt är att göra sitt examensarbete eller uppsats inom ramen för ett forskningsprojekt.” 

Har du något tips till de som är intresserade av att börja forska? “Mitt tips när man forskar är att vara påläst inom  området, vara tålmodig och arbetsam. Ett bra forskningsprojekt består av 90% planering och 10% ”action”.”

Vi i Unga Forskare hyllar alla sjuksköterskor, och även om vi gör det extra mycket idag hoppas vi att alla fortsätter göra det imorgon, nästa månad, under coronas efterarbete och även när läget är stabilt. Vi är i stort behov av sjuksköterskors erfarenheter och ideer för att nå en hållbar och säker vård. Att forska är ett utmärkt sätt finna lösningar till problem som man stött på och som Gunilla sa “Att se när resultatet av forskningen kommer människor till nytta är svårslaget”. 

 

[1] Health.mil, “DoD to honor nurses during National Nurses Week 2020” 06-05-2020 Taken from [internet]: https://health.mil/News/Articles/2020/05/06/DoD-to-honor-nurses-during-National-Nurses-Week-2020