I helgen hade förbundsstyrelsen sin andra styrelsehelg. Under helgen hölls utbildnings- och teambuildingpass, diskussioner och styrelsemöte. Helt digitalt såklart!

 

Styrdokument och medlemsmodellen

Under lördagen diskuterades styrdokument i ett pass som hölls av förbundsordförande Max Vinger. Passet handlade om strukturering av styrdokumenten men också om att identifiera eventuella begränsningar i de styrdokument som existerar med hjälp av olika case. Passet väver in i ett arbete med att strukturera och uppdatera gamla styrdokument som styrelsen arbetar med.

Vice förbundsordförande Jonathan Jilg höll också ett pass som i sin tur handlade om boken medlemsmodellen. Vilket även är en bok vi erbjuder alla medlemsföreningar i Unga Forskare. Under passet diskuterade styrelsen tre kapitel i boken, reflektera, introducera och aktivera, som relaterar till årets fokustema som styrelsen arbetar med.

Fokustema 2020

Stärka sammanhållningen, kommunikationen och kunskapsutbytet inom Unga Forskare

Årets andra styrelsemöte

På söndagen hölls årets andra styrelsemöte där en rad olika frågor behandlades och beslutades om. Unga Forskares förbundsstyrelse består av sju ledamöter och jobbar på en strategisk nivå. Det innebär att styrelsen främst arbetar med långsiktiga och strukturella frågor kring förbundets riktning och åsikter. Så det var naturligtvis också strategiska frågor som styrelsemötet framför allt handlade om. 

Närvarande på mötet var samtliga ledamöter, generalsekreteraren och även Unga Forskares ideella verksamhetsrevisor. Förbundsstyrelsen höll även ett styrelsemöte för stiftelsen Gundel Cornelias Stipendiefond för unga forskare som förbundsstyrelsen förvaltar. Nedan finns en sammanfattning av punkter som behandlades och beslut som togs.

Rapporter

Generalsekreteraren rapporterade i vanlig ordning om Unga Forskares verksamhet och ekonomi. Föreningsansvarig rapporterade om föreningsfrågor och PR-ansvarig rapporterade om PR-frågor. Bland annat lyftes det jobb som genomförts för att ställa om våra verksamheter till den rådande situationen med Coronaviruset, arbetet med årets fokustema och förbundsstyrelsens ökade kommunikation via hemsidan och sociala medier. 

Revidering av verksamhetsplanen för 2020

Utifrån den rådande situationen med Coronaviruset lyftes verksamhetsplanen för granskning.

Förbundsstyrelsen beslutade att:

  • revidera några punkter i verksamhetsplanen för att möta den rådande situationen med Coronaviruset.
Årsbokslut

Alla företag och organisationer som har affärshändelser är skyldiga att varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. För Unga Forskare upprättas ett årsbokslut som signeras av förbundsstyrelsens samtliga medlemmar och sedan presenteras för medlemmarna under Riksstämman. 

Förbundsstyrelsen beslutade att:

  • godkänna årsbokslutet
Tillägg i delegationsordningen

Delegationsordningen är en lista över de olika beslutsärenden där förbundsstyrelsen beslutat att delegera sin beslutanderätt till en annan grupp eller person. Det saknades dock en paragraf gällande beslut om inställande av verksamheter. 

Förbundsstyrelsen beslutade att:

  • lägga till en ny paragraf i delegationsordningen gällande inställande av verksamhet 
Revidering av förbundsstyrelsens arbetsordning

Enligt förbundsstyrelsens arbetsordning ska en projektplan fastställas senast vid styrelsens andra ordinarie sammanträde. Detta är en paragraf som levt kvar från tidigare styrelser och inte passar med hur styrelsen idag organiserar sig genom mindre projekt. 

Förbundsstyrelsen beslutade att:

  • stryka paragrafen om projektplan i förbundsstyrelsens arbetsordning
eSignering

Styrelsen har tidigare skrivit under alla dokument för hand. Under denna tid så har det blivit extra tydligt att det ibland är smidigare att kunna skriva under digitalt. 

Förbundsstyrelsen beslutade att:

  •  framöver ha möjlighet att signera dokument digitalt