Nu kan du tal del av innehållet i programmet till Digitala Utställningen Unga Forskare! Programmet lanseras 18 februari och ligger uppe hela våren.

Utställningen Unga Forskare – SM i forskning – är Sveriges största tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. Varje år tävlar runt 600 elever om priser till ett värde av 500 000 kr och inspireras till en framtid i forskningens och vetenskapens tecken. I år äger Utställningen Unga Forskare rum helt digitalt och finalutställningen kompletteras med ett omfattande program för skolor i form av öppna digitala föreläsningar och digitala forskningsmontrar från företag, lärosäten, forskningsinstitut och namnkunniga forskare.

I föreläsningarna och forskningsmontrarna presenteras aktuell, nydanande forskning och spännande framtida applikationer. Här kan elever inspireras och lära sig mer om allt från AI, självkörande fordon och datasäkerhet till nya, miljövänliga material, solsegel för klimatet och hållbara städer. Dessutom presentationer till stöd för gymnasiearbetet: vetenskaplig metod, vetenskapskommunikation, presentationer av utvalda finalistprojekt och mycket mer. Materialet kan användas både i uppstarten av gymnasiearbetet, som inspiration inför högskoleval och i inspirations- och undervisningssyfte i olika kurser.

Bland de medverkande i skolprogrammet finns Ericsson, AstraZeneca, IBM, KTH, Göteborgs universitet, Chalmers, CERN-laboratoriet, astronaut Christer Fuglesang, kemisten Ulf Ellervik och många fler. Utställningen Unga Forskare når många hundra besökande gymnasieelever och skolklasser som varje år tar del av finalutställningen och skolprogrammet.

Ta del av innehållet i det kommande skolprogrammet på www.ungaforskare.se/utstallningen