Idag firar världen den sjätte Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap som initierades av FN 2015. Vetenskap och jämställdhet är båda viktiga för att uppnå de internationellt överenskomna utvecklingsmålen i Agenda 2030. Under de senaste 15 åren har det globala samfundet gjort stora ansträngningar för att inspirera och engagera kvinnor och flickor i vetenskap. Ändå fortsätter kvinnor och flickor att uteslutas från att få delta fullt ut i vetenskapen.

Forskning och utveckling inom STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) möjliggör nya vetenskapliga upptäckter och vår förståelse för omvärlden. Statistik visar att mindre än 30 procent av världens forskare är kvinnor. [1] Det kan också understrykas att bara omkring 30 procent av alla kvinnliga studenter väljer STEM-relaterade områden inom högre utbildning enligt statistik från UNESCO. [2] Långvariga fördomar och könsstereotyper styr flickor och kvinnor bort från vetenskapsrelaterade områden. I Sverige är andelen flickor intresserade av STEM redan underrepresenterade på gymnasienivå och år 2018 utgjorde andelen flickor på programmen i naturvetenskap och teknik knappt 40 procent. [3]

Nobelpriset och priset i ekonomiska vetenskaper har tilldelats kvinnor 57 gånger mellan 1901 och 2020 av totalt 603 utdelade priser. Knappt en tiondel av alla Nobelpris har tilldelats kvinnor, fastän de banbrytande upptäckterna bakom många av priserna uppdagades av just kvinnor.

Även om de bakomliggande orsakerna till denna obalans är spridda så finns det fortfarande hopp om framtiden. Unga Forskares syfte är att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik samt deras roll i samhället. Vi tycker att unga förebilder inom naturvetenskap, teknik och matematik behöver lyftas fram i samhället för att inspirera och motivera fler att välja en bana inom STEM. Vi har pratat med vår medlemsförening Girls in STEM som utmärker sig särskilt i arbetet med att öka intresset för STEM-ämnena hos unga tjejer.

Hej Girls in STEM! Vad är syftet med eran förening och varför startade ni den?

Girls in STEM finns för att ingen tjej ska välja bort STEM på grund av fördomar, för lite information eller brist på inspiration. Vi vill att föreningen ska fungerar dels som ett nätverk för de som redan är nyfikna på STEM och dels som inspiration för de som inte upptäckt STEM ännu. (från visuell identitet)

|

I dagens samhälle använder alla sig av teknik, men alla är inte representerade bland de som producerar den här tekniken. För att vi ska uppnå ett hållbart och inkluderande framtida samhälle, speciellt med en så snabb teknikutveckling, behöver vi snabbt se till att alla känner sig välkomna till STEM.

Varför brinner ni särskilt för den här frågan?

Forskningen visar på att tjejer tappar intresset för teknik vid ung ålder, mycket på grund av stereotyper och fördomar om STEM-ämnen och hur en STEM-intresserad person är. I dagens samhälle använder alla sig av teknik, men alla är inte representerade bland de som producerar den här tekniken. För att vi ska uppnå ett hållbart och inkluderande framtida samhälle, speciellt med en så snabb teknikutveckling, behöver vi snabbt se till att alla känner sig välkomna till STEM.

Vilka typer av aktiviteter genomför ni inom eran förening?

Vi har varit verksamma som ideell förening i drygt 4 år och under årens lopp har vi fokuserat på många olika typer av aktiviteter allt för att få unga tjejer att få upp ögonen för STEM och koppla bra erfarenheter till dessa ämnen. Vi har haft workshops och experimentlabbar för ungdomar, men även föreläsningar och diskussioner om ojämställdhet och vad teknik egentligen innebär. Nu för tiden satsar vi även mycket på sociala medier och bedriver mycket aktiviteter online. På de servrar där vi håller till är hundratals tjejer med och diskuterar STEM, ger varandra råd och peppar!

Girls in STEMs workshop om “Vad behövs för att bygga upp en bas på Mars?” under Code Summer Camp 2019

Girls in STEMs workshop om “Vad behövs för att bygga upp en bas på Mars?” under Code Summer Camp 2019

Girls in STEMs robotikworkshop under Girls Tech’ Day 2019.

Med tanke på vad som händer i världen just nu, hur har det senaste året påverkat er?

Den rådande situationen i världen har självklart gjort vårt fysiska arbete, liksom för de flesta liknande organisationer, svårare. Men å andra sidan har detta år, då fysisk kontakt har åsidosatts, gjort att vi har vuxit mycket mer digitalt! Detta ser vi som en stor fördel då det även lett till att vi har nått ut ännu mer nationellt, eftersom tjejer över hela Sverige nu har kunnat delta i våra aktiviteter. Det, och att jobba mycket med våra sociala medier, är något vi kommer hålla fast i även när läget går tillbaka mot det normala. 

Hur tror ni det senaste året har påverkat tjejer inom STEM?

Vi tror att det senaste året har gjort att många unga har öppnat upp ögonen för att teknik är framtiden! Teknik har varit en vital del av allas vardag de senaste året, i form av olika forum för att kunna gå i skolan och hålla social kontakt. Självklart har det senaste året säkerligen gjort många unga omotiverade till mycket, men det är här vi vill finnas som ett stöd och peppa tjejer att inte ge upp! 

Hur tror ni att man gör för att bäst inspirera och stärka tjejer inom STEM?

Vi behöver lyfta relaterbara förebilder och visa att en person som gillar STEM kan vara vem som helst! 

Vi tror verkligen på att ge en tydligare bild av att STEM är för alla! Ett väldigt bra sätt att kommunicera detta på är att lyfta relaterbara förebilder. Fler unga tjejer måste få se andra tjejer hålla på med teknik så att de kan känna att “det där skulle jag också kunna göra”.

Vi tror och känner själva att det också är viktigt att prata mer öppet om de hinder som finns. Överprestation, utmattning och att inte känna sig bra nog är exempel på saker många unga tjejer kämpar med. Att kunna ta hjälp av varandra, ge tips och råd, få prata av sig och att bara inte behöva känna sig ensam i sina känslor och tankar är mycket värt! Det är just detta som är huvudsyftet med vår discordkanal där över 200 st tjejer och icke-binära är medlemmar.

Hur tror ni framtiden inom STEM kommer att se ut?

STEM är framtiden! Framtiden kommer (förhoppningsvis) handla mycket om att hitta hållbara och smarta lösningar som gynnar både klimatet och människan samt förenklar vår vardag; STEM är i princip alltid en del av sådana lösningar. Det kan handla om miljövänliga transporter, appar som underlättar plugget, tekniska lösningar som skyddar djurlivet och förbättrar läget i våra fattigaste länder eller naturvetenskaplig forskning som gör att vi kan utrota cancer. Man kan alltid utveckla och förbättra saker med STEM!

Några av Girls in STEMs styrelseledamöter i sin favoritmiljö – labbsalen!

Vi på Unga Forskare håller med om att kvinnors och flickors intresse för STEM behöver belysas mer. FN:s initiering av den Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap år 2015 är en viktig milstolpe i att uppmärksamma den ojämställdhet som länge funnits, och finns, inom STEM-området. Detta är således ett viktigt steg för vetenskapens framtida utveckling och jämställdhetsarbete.

Tillsammans med våra medlemsföreningar driver Unga Forskare ett påverkansarbete för att få fler att intressera sig för naturvetenskap, matematik och teknik. Vill din förening också medverka i våra blogginlägg eller uppmärksamma något som ni tycker är viktigt? Hör av er till oss i Förbundsstyrelsen!

/Förbundsstyrelsen

 

 

[1] UNESCO Institute of Statistics
http://uis.unesco.org/en/topic/women-science

[2] Cracking the code: girls’ and women’s education in science, technology, engineering and mathematics (STEM) (2017)
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479

[3] SCB (2019)
https://www.scb.se/contentassets/0c78685c9da142eb921b46f0e2caf4d2/uf0549_2019a01_sm_a40br1903.pdf