Idag är det alla hjärtans dag, en dag där vi vill skänka lite extra kärlek till våra medlemsföreningar och visa uppskattning för de fina insatser som gjorts trots begränsade förutsättningar under året. Det senaste året har verkligen slagit hårt mot föreningsverksamheten i Sverige. Därför lanserar Unga Forskare ett projektbidrag som kan sökas av våra medlemsföreningar utöver det vanliga förenings- och medlemsbidrag som delas ut.

Unga Forskare tror på principen unga för unga och föreningars kraft i att främja intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. Tyvärr har det senaste året drabbat många föreningar hårt, event har ställts in eller tagit många resurser att omstrukturera för ett digitalt format, men många har också hittat nya möjligheter och lösningar.

För att ge våra medlemsföreningar extra möjligheter att nå ut till sina medlemmar och göra saker för och med sina medlemmar under pandemin har Förbundsstyrelsen beslutat om att under 2021 dela ut 200 000 kr extra till våra medlemsföreningar i form av projektbidrag. Utöver det vanliga förenings- och medlemsbidrag som vi delar ut. Detta går i linje med Strategi 2024 som beslutades på Riksstämman 2020 och fokustemat för 2021, att Stärka sammanhållningen, kommunikationen och kunskapsutbytet inom Unga Forskare. Vi har på grund av detta även valt att premiera föreningsöverskridande bidragsansökningar.

Ta chansen och sök extra ekonomisk bidrag till er förening! Har ni något kul event ni skulle vilja utföra, någon speciell utrustning till er verksamhet som behövs eller kanske vill göra er årliga träff extra bra? Då är detta ett ypperligt tillfälle att söka detta projektbidrag. 

Läs mer om projektbidraget och hur din förening kan ansöka på https://ungaforskare.se/projektbidrag/.

Glad alla hjärtans dag önskar vi från Förbundsstyrelsen!