Den 29 mars utses Sveriges Unga Forskningslandslag 2021. Landslaget består av Sveriges mest lovande gymnasieelever inom naturvetenskap, teknik och matematik. Ericsson och AstraZeneca är officiella sponsorer av forskningslandslaget 2021.

Sverige har historiskt haft en position som framstående forsknings- och kunskapsnation.  Unga talanger är en viktig pusselbit för att vi ska kunna behålla och försvara den positionen även i framtiden, och för att vi ska hitta hållbara lösningar på gemensamma samhällsproblem.

Nu väljer två av Sveriges största forskningsföretag att gemensamt kraftsamla för att säkra återväxten av duktiga forskare, specialister och ingenjörer genom att stödja Sveriges Unga Forskningslandslag.

Svenska ungdomar är engagerade och intresserade av frågor som rör forskning, vetenskap och hållbarhet. Sveriges Unga Forskningslandslag har länge skördat framgångar på världens största vetenskapstävlingar för unga, och visat att Sverige har talanger som tillhör världens främsta. Men vi behöver inspirera fler unga att välja en bana som forskare eller specialist, och landslagets medlemmar är viktiga förebilder som kan visa vägen för nästa generation.

Ericsson har i över 140 år haft fokus på innovation och teknik som kan förändra världen. Telefoni och mobiltelefoni har lagt grunden till många kreativa uppfinningar, som man idag ser som en naturlig del i vardagen. Som världsledare inom 5G är de en motor för innovation i Sverige, nu och i framtiden.

 

  • Efter ett framgångsrikt men annorlunda 2020 tillsammans med Unga Forskare tar vi åter sikte på framtiden. Då Ericssons forskning är grundbulten i Ericssons verksamhet kan vårt bidrag till landslaget vara inspiration och vägledning som leder till nyfikenhet och upptäckarglädje kring hur framtiden kan bli bättre, något vi upplever dagligen på Ericsson, menar Magnus Frodigh, Forskningschef på Ericsson.

 

AstraZeneca har fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av läkemedel, primärt för behandling av cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca har verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

 

  • Vi är stolta över ungdomarna i Sveriges Unga Forskningslandslag. Att lyfta fram 100-tals duktiga ungdomar som inspirerar andra är ett spännande initiativ. Att stimulera intresse för naturvetenskap, matematik och teknik är centralt för oss på AstraZeneca. SM i forskning kan följas av många skolklasser virtuellt och är därför ett bra sätt att utveckla många elevers kunskaper, säger Jacob Lund, Kommunikationsdirektör AstraZeneca.

 

  • Vi är oerhört glada att Ericsson och AstraZeneca väljer att gå in och stödja Sveriges Unga Forskningslandslag 2021. Båda företag företräder inom sina respektive områden forskning och utveckling i världsklass, och verkar som viktiga inspirationskällor för ungdomar. Tillsammans kan vi visa att Sverige har en självklar plats på världskartan när det kommer till forskning, och arbeta för att fler unga talanger ska välja en karriär som forskare eller specialist, säger Anna Hedlund, generalsekreterare på Unga Forskare.

Sveriges Unga Forskningslandslag kommer under 2021 att delta i flera utåtriktade aktiviteter tillsammans med Ericsson och AstraZeneca. Prisutdelningen där landslaget offentliggörs sänds 29 mars kl. 14.00 på Utställningen Unga Forskares Facebooksida: www.facebook.com/utstallningen

 

Kontakt

Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare: 076-109 11 23, anna.hedlund@ungaforskare.se

 

Om Sveriges Unga Forskningslandslag

Sveriges Unga Forskningslandslag utses på SM i forskning, Utställningen Unga Forskare, som har belönat unga talanger sedan 1963. Varje år tävlar hundratals elever i en digital uttagning, semifinaler runt om i Sverige och i finalveckan i Stockholm. Här samlas Sveriges framtid inom forskning och vetenskap och sporras till en karriär som specialist inom akademi eller näringsliv. SM hålls i år digitalt på www.ungaforskare.se/utstallningen med publik finalutställning 22-29 mars 2021. Ett stort antal skolklasser besöker Utställningen varje år för att inspireras, få kunskaper och egna projektidéer. Deltagarna tävlar om landslagsplatser och priser till ett värde av över en halv miljon kronor. Utställningen Unga Forskare drivs av den ideella organisationen Unga Forskare som arbetar för att utveckla ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. www.ungaforskare.se/utstallningen