Idag utsågs Sveriges Unga Forskningslandslag 2021 vid finalen av Forsknings-SM, Utställningen Unga Forskare. Landslaget, som är officiellt sponsrat av Ericsson och AstraZeneca, består av Sveriges mest lovande unga talanger inom forskning och vetenskap. De kommer nu att tävla vidare för Sverige i flera av världens största vetenskapstävlingar under året.

Utställningen Unga Forskare är Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. I finalen utses Sveriges Unga Forskningslandslag, som består av Sveriges 15 mest framgångsrika unga talanger inom vetenskap. Landslagsmedlemmarnas forskningsfält täcker i år in biologi, teknik, programmering, matematik, medicin och fysik.

Två av landslagets medlemmar, Harriet Källberg och Kajsa Norman från Lugnetgymnasiet i Falun, har forskat på buller från fritidsbåtar under vattenytan och de miljöproblem det orsakar. Viss forskning har tidigare publicerats kring buller i havet från större fartyg, medan buller från mindre fritidsbåtar är relativt outforskat. Resultatet av arbetet blev att fiskarna i sjön Runn, där eleverna utförde sin undersökning, troligen både hörde och stördes av båtbullret.

Även Alice Heiman, från Viktor Rydbergs gymnasium Odenplan i Stockholm, vann en landslagsplats med sitt projekt. Alice har skapat en egen AI som undersökt hur positivt eller negativt kvinnor och män och kvinnliga och manliga ord och begrepp framställs i litteratur och musik. Programmet hon skapat kan även användas för att t ex avslöja partiskhet i nyhetsartiklar.

Harriet, Kajsa och Alice är nu tre av de landslagsmedlemmar som kommer att tävla vidare och representera Sverige i Forsknings-VM, Regeneron ISEF, i USA i maj. Tävlingen äger i år rum digitalt.

Ericsson och AstraZeneca är Engagerade partners och huvudsponsorer till Sveriges Unga Forskningslandslag 2021.

– Efter ett framgångsrikt men annorlunda 2020 tillsammans med Unga Forskare tar vi åter sikte på framtiden. Då Ericssons forskning är grundbulten i Ericssons verksamhet kan vårt bidrag till landslaget vara inspiration och vägledning som leder till nyfikenhet och upptäckarglädje kring hur framtiden kan bli bättre, något vi upplever dagligen på Ericsson, menar Magnus Frodigh, Forskningschef på Ericsson.

– Vi är stolta över ungdomarna i Sveriges Unga Forskningslandslag. Att lyfta fram 100-tals duktiga ungdomar som inspirerar andra är ett spännande initiativ. Att stimulera intresse för naturvetenskap, matematik och teknik är centralt för oss på AstraZeneca. SM i forskning kan följas av många skolklasser virtuellt och är därför ett bra sätt att utveckla många elevers kunskaper, säger Jacob Lund, Kommunikationsdirektör AstraZeneca.

– Årets landslag består av Sveriges mest löftesrika unga talanger. De kommer nu att tävla vidare för Sverige, och bidra till vår plats som viktig forskningsnation i världen. De kommer också att få möta framstående forskare och diskutera aktuella problemställningar och lösningar med dem. Tillsammans med två av Sveriges främsta företrädare för forskning och utveckling, Ericsson och AstraZeneca, ser vi till att nästa generation svenska forskare får bästa möjliga förutsättningar, säger Anna Hedlund, generalsekreterare på Unga Forskare.

Utställningen Unga Forskares huvudfinansiär är Kjell och Märta Beijers stiftelse.

– Beijerstiftelsen har sedan 1974 finansierat svensk forskning. Jag är därför glad att vi tillsammans med Unga Forskare kan uppmuntra svenska ungdomars intresse inom området. Ungdomarnas och deras lärares engagemang är helt avgörande för att Sverige ska stå sig som en ledande forskningsnation även i framtiden, säger stiftelsens ordförande Anders Wall.

Lista över samtliga landslagsmedlemmar och pristagare samt juryns motiveringar: Vinnare 2021