På initiativ från Ryssland, förklarade FN:s generalförsamling 2011 den 12 april som den Internationella dagen för bemannade rymdfärder till följd av årsdagen för den första mänskliga rymdflygningen som genomfördes av Jurij Gagarin den 12 april 1961. I år markerar vi 60 år sedan den första mänskliga rymdfärden, som understryker vikten av fortsatt rymdforskning och teknologi som inneburit stora framsteg inom områden såsom jordbruk, biologi, fysik och telekommunikation. Dagen firas också för att uppmärksamma den gemensamma ambitionen om att främja och utvidga utforskningen och användandet av yttre rymden för fredliga ändamål.

Intresset för rymden och vad som finns bortom himlen har drivit människans nyfikenhet sedan länge och är fortfarande en drivkraft för vårt fortsatta utforskande. Människor drivs av att utforska det okända, upptäcka nya världar och driva gränserna för vad vi kan upptäcka härnäst. Mänsklig rymdforskning bidrar till kunskap om vår plats i universum, dess uppkomst och historia, samt hur vi besvarar frågor om livets uppkomst och huruvida vi är ensamma i universum. Utmaningar relaterade till vårt utforskande ger oss nya kunskaper inom teknik, skapar nya industrier och hjälper oss att främja en fredlig förbindelse med andra nationer. 

Vår nyfikenhet och upptäckarglädje gynnar vårt globala perspektiv med stora framgångar inom innovation som bidragit till viktiga avancemang inom forskning och utveckling. Förståelse för rymden förbättrar vår livskvalite med bekvämligheter och tekniker som påverkar vårt dagliga liv från mobiltelefoner och medicintekniska behandlingar till GPS-trafikledning och väderprognoser. Forskare har lärt sig mycket om jorden genom att studera rymden. Resultat från decennier av vetenskapliga och tekniska framsteg har lett till förbättrade studier inom alla möjliga områden. På Rymdstyrelsens hemsida finns ytterligare exempel på hur rymdforskning och rymdtillämpningar bidrar till kunskap inom många olika områden: https://www.rymdstyrelsen.se/upptack-rymden/nytta-med-rymden/?page=1&st=0. Till exempel hur mikrovågor för kortsiktiga väderprognoser numera kan användas för att upptäcka tidig uppkomst av cancerceller och hur satelliter kan hålla oss informerade om föroreningar i luft och vatten.

|

Astronomi sträcker sig från vetenskapen om de allra minsta beståndsdelarna i naturen, nämligen kvantmekaniken, till det allra största, vetenskapen om universums struktur – kosmologin. Högaktuella forskningsämnen som inte bara förbättrar vår förståelse om universum och vårt ursprung utan även för den teknik vi använder dagligen.

Unga Forskares syfte är att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik samt deras roll i samhället. Vi tycker att unga förebilder inom naturvetenskap, teknik och matematik behöver lyftas fram i samhället för att inspirera och motivera fler att välja en bana inom astronomi och rymdfart. Vi har pratat med vår medlemsförening STAR – Stockholms amatörastronomer som utmärker sig särskilt i arbetet med att öka intresset för astronomi och rymdfart.

Venuspassage 2012

Saturnus

Orionnebulosan

Norrsken

Gamla Observatoriet, Odenplan

Hej STAR! Vad är syftet med eran förening?

STAR har sedan 60-talet spritt intresse och kunskap om astronomi till allmänheten.

Varför är kunskap om rymden så viktigt?

Sedan 50-talet har rymdindustrin utvecklats fortlöpande. Vi har inte bara satelliter och teleskop i omloppsbana runt jorden utan med resor till andra himlakroppar och planeter runt hörnet har det aldrig varit hetare med kunskaper om rymden.

Vad är det bästa med rymden?

Att den är så enormt stor och att den till största del antas bestå av mörk materia och energi som vi knappt vet något om!

Vilka typer av aktiviteter genomför er förening?

Måndagsträffar där vi snackar astronomi, håller föredrag och träffar nya astronomiintresserade vänner. Ibland träffas vi ute i skogen och observerar himlakroppar tillsammans. Vi håller även regelbundna aktiviteter för allmänheten.

Hur har det senaste året påverkat er?

Vi har anpassat oss till coronasäkra aktiviteter. Föredrag håller vi över videolänk, vi har virtuella måndagsträffar där medlemmarna kan mingla och vi ses utomhus när vädret tillåter.

Varför ska man satsa mer på rymdforskning?

Astronomi sträcker sig från vetenskapen om de allra minsta beståndsdelarna i naturen, nämligen kvantmekaniken, till det allra största, vetenskapen om universums struktur kosmologin. Högaktuella forskningsämnen som inte bara förbättrar vår förståelse om universum och vårt ursprung utan även för den teknik vi använder dagligen.

Hur tror ni att man gör för att bäst inspirera fler att intressera sig för astronomi och rymdfart?

Ta inspiration av rymdindustrin! 1000-tals människor jobbar med att utveckla morgondagens rymdteknik och det är högaktuellt att utbilda sig inom rymdbranschen.

Hur tror ni framtiden inom astronomi och rymdfart kommer att se ut?

Priset per kilogram till omloppsbana har drastiskt minskat bara de senaste åren, och de förväntas minska rejält kommande åren framåt. Med låga priser till rymden öppnar man inte bara upp för fler satelliter utan även för privatpersoner att åka upp till rymden. Vi ser nya projekt från NASA som satsar stora summor på att få människor tillbaka på månen och SpaceX bygger teknik för att resa till månen. Att människan etablerar sig på andra himlakroppar är något som kan tänkas ligger nära i framtiden.

Vi på Unga Forskare arbetar aktivt med att öka intresset för naturvetenskap, matematik och teknik. De anmärkningsvärda prestationerna sedan den första mänskliga rymdfärden och den fortsatta utforskningen av rymden bidrar till stor nyfikenhet hos barn och ungdomar. Studier påvisar att cirka en tredjedel av alla barn upplever det som kallas ett “intensivt intresse”, vilket i de flesta fall inkluder rymden som ämnesområde. NASA, ESA och majoriteten av många andra rymdorganisationer erbjuder plattformar speciellt utformade för den yngre generationens intresse för rymden. Att aktivt stödja och ge utrymme för ett vidare intresse inom naturvetenskap, matematik och teknik är en viktig ledfråga som Unga Forskare driver. I Sverige bidrar bland annat Rymdstyrelsen till att få fler barn och unga att intressera sig för rymden. De erbjuder kostnadsfria utbildningsmaterial och lärarfortbildningar med inspiration och tips på rymdarbeten och utbildningar inom rymdområdet. Med rymdforskningens mångsidiga appliceringsområden finns utrymme och potential för att uppmuntra ungas intresse i ämnet ytterligare. Barns fantasi, skaparglädje och fascinationen kring ämnet ska tas tillvara på för att ge utrymme till vidare nyfikenhet inom naturvetenskap, matematik och teknik. Ett viktigt steg i detta är att på ett roligt och kreativt sätt öka ungas kunskap och intresse för ämnena i tidig ålder och samtidigt stärka deras förmåga att lösa problem. För att göra detta krävs fortsatt utveckling av pedagogiskt material och utformande av lärmiljöer som stimulerar intresset för ämnena, vilket också är en viktig utgångspunkt för Sveriges fortsatta utveckling som kunskapsnation.

Tillsammans med våra medlemsföreningar driver Unga Forskare ett påverkansarbete för att få fler att intressera sig för naturvetenskap, matematik och teknik. Vill din förening också medverka i våra blogginlägg eller uppmärksamma något som ni tycker är viktigt? Hör av er till oss i Förbundsstyrelsen!

/Förbundsstyrelsen