Nu har Borealis Digital Science Week startat där ungdomar från hela Sverige får utveckla sin nyfikenhet, lära sig forskningens grunder och hitta nya vänner även i pandemitider. Experiment och lektioner genomförs genom studentledda webinarier i kombination med egna laborationer hemma på köksbänken.

Borealis science week startades av Unga Forskare i samarbete med Borealis för att inspirera unga till en framtid inom vetenskap. Att väcka och stimulera upptäckarglädje i tidiga år är viktigt för att skapa ett bestående intresse. Vetenskap har en avgörande roll för att lösa klimatkrisen och i att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vetenskap, forskning och teknik har också spelat extra stor roll det senaste året. Under flera år har vi sett en brist på naturvetare, tekniker och ingenjörer och antalet unga som söker relaterade utbildningar har minskat. Under 2020 sökte fler än tidigare år till dessa utbildningar på högskolenivå, en utveckling som vi hoppas fortsätta att bidra till.

Precis som i förra årets Borealis digital science week kan alla teknik- och naturvetenskapligt intresserade ungdomar delta, oavsett var de bor. Forskarskolan har i år lockat ungdomar från Lindesberg till Lund vilket är ett större upptagningsområde än vanligt. Temat för årets forskarskola är ”naturvetenskap i vardagen”. Ca 20 ungdomar får under en vecka utmana sig själva och utveckla sitt intresse för forskning. Det enda som behövs är en plats att vara på, dator och internetuppkoppling. Sommarforskarna får ett labbpaket hemskickat med material som de kommer att använda i casebaserade uppgifter under veckan.

– Det senaste året har vi alla sett betydelsen av forskning för att lösa samhällsproblem. Det är av största vikt att vi även i framtiden har dedikerade personer som kan ta sig an de globala utmaningar vi står inför. Forskarskolan är en möjlighet för ungdomar att tillsammans med andra och på ett roligt sätt få utveckla ett intresse för forskning och vetenskap, säger Anna Hedlund, generalsekreterare för Unga Forskare.

Unga Forskare arrangerar Borealis digital science week med Borealis som sponsor, och visar på näringslivets intresse i att investera i framtida forskare och arbetskraft.