Pressmeddelande

2021-10-05

 

Franklins gymnasium i Mölndal blir Sveriges första certifierade partnerskola till Unga Forskare. Det innebär att de ligger i absolut framkant med att satsa på vetenskap och forskning i sina utbildningar.

 

Många gymnasieelever går ut med ofullständiga betyg och missar därmed sin högskolebehörighet enligt siffror från Skolverket, och inte mer än hälften av de som påbörjar en civil- eller högskoleingenjörsutbildning tar examen enligt rapport från Sveriges Ingenjörer. Samtidigt rapporterar näringslivet om problem med kompetensförsörjningen.

 

Ungdomsorganisationen Unga Forskares nya satsning certifierad partnerskola, med tillhörande arbetsmodell för gymnasieskolan, syftar till att få fler elever till att söka sig till högre utbildningar och karriär inom naturvetenskap, teknik och matematik.

 

Modellen bygger på att från tidig ålder kontinuerligt inspirera, uppmuntra, stödja och träna elever i det vetenskapliga arbetssättet, både i och utanför skolan. Målet är att få fler godkända gymnasieelever och fler som söker sig till och är rustade för att klara av högre utbildning. I slutändan ska satsningen bidra till att säkra kompetensförsörjningen av ingenjörer, tekniker och experter som krävs för att Sverige ska behålla sin internationella konkurrenskraft som forsknings- och kunskapsnation.

 

Franklins gymnasium i Mölndal är först ut i landet att certifieras som partnerskola till Unga Forskare, vilket innebär att de satsar på vetenskaplig metod och forskning för sina elever med fokus på profilområdet Life science.

 

  • Samarbetet med Unga Forskare har hjälpt oss att få syn på hur vi kan utveckla och förfina utbildningen mot en högre kvalitet. För oss är det viktigt att eleverna ser hur teknikvetenskap och naturvetenskap kan samverka. I det arbetet har Unga Forskare gett oss en rejäl skjuts framåt, säger Maria Solérius, rektor Franklins gymnasium.

 

  • Vi är glada över det stora intresse som vår modell för gymnasieskolan har mött, både från enskilda skolor, men också från branschorganisationer och företag. Vi behöver kraftsamla brett i samhället för att komma tillrätta med de utmaningar vi ser, säger Anna Hedlund, generalsekreterare på Unga Forskare.

 

Fotograf: Nicklas Lärka, OTW

Källor 

  • Skolverkets rapport Nära examen, 2017
  • Sveriges Ingenjörers rapport Att räkna eller räknas bort – om matematik, behörighet och ingenjörer, 2021

 

Kontakt:

För frågor om Unga Forskare och modellen för skolan:

Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare: 076-109 11 23, anna.hedlund@ungaforskare.se

För frågor om Franklins gymnasium:

Maria Solérius, Rektor Franklins gymnasium: 070-769 01 55 maria.solerius@molndal.se

 

 

Om Unga Forskare

Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsorganisation med syfte att ge unga mellan 6 och 26 år förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Förbundet, som grundades 1977, består av över 40 medlemsföreningar som organiserar 5 500 medlemmar. Unga Forskare driver ett stort antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga i Sverige med intresse för forskning och utforskning inom naturvetenskap, teknik och matematik. www.ungaforskare.se

 

Om Franklins gymnasium

Franklins gymnasium är en kommunal gymnasieskola som drivs av Mölndals stad. Här läser elever från hela Göteborgsregionen Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. Franklins gymnasium är Göteborgsregionens enda gymnasieskola med Life Science-profil och har ett etablerat samarbete med AstraZeneca. En stark anknytning till forskning har varit centralt på Franklins gymnasium ända sedan skolan startade år 2019.