Pressmeddelande

12.10.2021

Initiativet #290CyberSecurity lanserar ett nytt format: en rikstäckande digital höstlovsskola i cybersäkerhet för unga i årskurs 8 till första året på gymnasiet.

I en värld som blir alltmer digitaliserad och teknikberoende spelar utbildning och kunskap om cybersäkerhet en viktig roll. Sverige rankas återkommande i topplistan över digitaliserade länder, men visar samtidigt stora brister i cybersäkerhet. För att stärka motståndskraften samt Sveriges konkurrenskraft inom IT krävs en ökad kunskap inom cybersäkerhet. Det behövs fler unga som utbildar sig i IT- och teknikämnen för att vi ska kunna skydda både individer och samhället i framtiden.

Höstlovsskolan syftar till att sprida fördjupad kunskap om cybersäkerhet och inspirera unga till en framtid inom teknikrelaterade yrken och vetenskap. Ett spännande program väntar de 40 deltagarna under vecka 44. Bland annat kommer de att få träffa IT-experter som arbetar för att hitta säkerhetsbrister i system, lära sig om kryptering och programmering. De kommer också tävla i problemlösning och diskutera etiska frågor i samband med hackning och cyberförsvar.

–     Vi läser ständigt om företag som har blivit attackerade och privatpersoner som utsatts för övergrepp online. För att kunna bemöta digitaliseringens utmaningar behöver vi öka kompetensen inom cybersäkerhet. Med höstlovsskolan vill vi visa ungdomarna bredden av teknikämnet och vilka spännande utbildnings- och karriärmöjligheter som finns i området, säger Fredrik Möller, Affärsområdeschef för Säkerhet på Advania.

–     Vi behöver ge unga förutsättningar att fördjupa sitt  intresse för teknik och matematik även utanför skolan och oavsett var i landet man bor. Att stimulera nyfikenhet och upptäckarglädje från tidiga år är nyckeln till att säkra kompetensen på lång sikt. Därför är en digital lovskola ett viktigt steg på vägen, säger Anna Hedlund, generalsekreterare på Unga Forskare.

 

 

JOURNALISTER ÄR VÄLKOMNA ATT BESÖKA OSS

Journalister är välkomna att besöka handledarna på Vetenskapens hus, delta via den digitala plattformen eller besöka en deltagare i lovskolan under vecka 44. Kontakta Mia-Lie Nylund, 073 525 61 75, mia-lie.nylund@ungaforskare.se.

KONTAKT & MER INFORMATION

För frågor om initiativet #290CyberSecurity, höstlovsskolan eller Unga Forskare: Judith Maiers, projektutvecklare Unga Forskare, 073 – 660 60 67, judith.maiers@ungaforskare.se.

Är du säker? #290CyberSecurity är ett initiativ som drivs av Unga Forskare tillsammans med IBM, med stöd från MSB. Syftet är att sprida kunskap om cybersäkerhet och främja intresse för teknikämnet. #290CyberSecurity erbjuder skolor från mellanstadiet upp till gymnasiet kostnadsfria föreläsningar med en IT-expert och undervisningsmaterial för att fördjupa elevernas kunskaper. Höstlovsskolan är en del av initiativet, med Advania som huvudsponsor och KTH som samarbetspartner.

Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsförbund med syfte att ge unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Unga Forskare grundades 1977 och engagerar årligen 10 000 ungdomar genom medlemskap eller deltagande i olika verksamheter. www.ungaforskare.se