Förra helgen genomfördes Unga Forskares 40:e Riksstämma och 45:e årsmöte. Ett 60-tal medlemmar och förtroendevalda från hela Sverige samlades i Linköping för en helg fylld av diskussioner och beslut om Unga Forskares framtid. Det beslutades bland annat att förbundsstyrelsen ska utreda Unga Forskares möjligheter att på ett bättre sätt bemöta unga oavsett socioekonomisk bakgrund och funktionsvariationer till nästa Riksstämma, samt att fokustemat för 2022 är att fokusera på att skapa fler mötesplatser inom Unga Forskare. Det valdes även in en ny förbundsstyrelse för mandatperioden 2022-2023 och flera utmärkelser delades ut.

Riksstämmans öppnande

Efter att alla anlänt till Linköping vid lördag lunch var det dags för Riksstämmans öppnande som traditionsenligt leddes av förbundssordförande Max Vinger. Därefter valdes årets mötespresidium bestående av David Andersson och Simon Ljus. Mötesordförande David tog över och ledde oss under förmiddagen igenom mötets formalia, mötesregler och dagordning.

Lördagen avslutades med en Libanesisk middag och sedan spex under open stage.

Förbundsordförande Max Vinger (t.h.) hälsar välkomna till Riksstämman 2021

Årets mötesordförande David (t.v.) och mötessekreterare Simon (t.h.)

Påverkanstorg

Vid 15-tiden var det dags för påverkanstorg där alla deltagare fick chansen att diskutera alla olika beslutsärenden med varandra och de som lagt fram förslagen till beslut. Årets påverkanstorg bestod av följande inflytandepunkter

Det gångna året

 • Verksamhetsberättelse 2020
 • Ekonomisk berättelse 2020
 • Årsbokslut 2020
 • Revisionsberättelse 2020

Propositioner och motioner

 • Proposition: Fokustema 2022
 • Proposition: Åsiktsprofil 2022

Det innevarande året

 • Beslutsuppföljning: Strategi 2024
 • Beslutsuppföljning: Fokustema 2021
 • Revisorsrapport för innevarande verksamhetsår
 • Föreningar för avregistrering

Inval

 • Valberedningens förslag 2022-2023

Årets beslut

På söndagen var det till slut dags att ta beslut om allt som diskuterats på påverkanstorget under lördagen. Den första punkten där det blev ordentlig diskussion var i frågan om åsiktsprofil för 2022. Under påverkanstorget hade det uppkommit flera tilläggsyrkanden kring propositionen om att utöka åsiktsprofilen med miljömässig hållbarhet, respektive utvidga en av punkterna till att även inkludera socioekonomiska förutsättningar och funktionsvariationer. I slutändan beslutade Riksstämman att inte göra några tillägg men skickade med tydliga signaler att frågorna som diskuterats var mycket viktiga.

Efter det diskuterades fokustemat för 2022. Fokustemat är en fråga eller ett utvecklingsområde som både föreningar, unga forskares verksamheter, kansli och förbundsstyrelse uppmuntras att arbeta med under det kommande året. Förbundsstyrelsen brukar lägga fram några olika alternativ och hade i år lagt fem olika förslag. Av dessa var det sedan fyra som röstades om i en kontrapropositionsvotering med extremt jämna voteringar. Till slut valdes att fokusera på att skapa fler mötesplatser inom Unga Forskare som fokustema 2022.

Kontrapropositionsvotering av fokustema 2022

Fokustema 2022

Fokusera på att skapa fler mötesplatser inom Unga Forskare
Intresset för naturvetenskap, teknik och matematik skapas i mötet bland människor. Genom att arrangera och även stödja evenemang, träffar och läger bland och mellan våra medlemsföreningar bygger vi ett starkare förbund och lägger grunden för framtida unga forskare.

Sen var det dags för årets inval av förtroendevalda som i år bestod av förbundsordförande, vice förbundsordförande och ledamöter för förbundsstyrelsen mandatperioden 2022-2023. Till förbundsordförande valdes Stella Axelsson och till vice förbundsordförande valdes Max Robertsson. Även åtta ledamöter valdes in, Esan Mowlér, Jonathan Jilg, Leon Ingman, Marina Peltonen, Mattias Akke, Max Vinger, Rebin Kamal och Tilak Das.

Slutligen diskuterades en motion som inkom under påverkanstorget. Motionen går att se i sin helhet här och handlade om att främja lika möjligheter för alla elever oavsett funktionsvariation. Det specifika föreslaget var att “Uppdra förbundsstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp, med uppdrag att till nästa riksstämma ge förslag på hur förbundet kan arbeta med att främja lika möjligheter för alla elever oavsett funktionsvariation.”

Efter flera olika nya förslag och långa diskussioner beslutade Riksstämman att uppdra förbundsstyrelsen att undersöka hur vi internt bättre kan bemöta unga oavsett socioekonomisk bakgrund och funktionsvariation, samt presentera detta under nästa Riksstämma.

Utmärkelser

Efter en lunchpaus var det dags för årets utmärkelser att delas ut. I vanlig ordning delades årets förening och årets medlem ut. Vi delade även ut Unga Forskares tjänstemedalj och ett hedersmedlemsskap, som är Unga Forskares finaste utmärkelse.

Årets förening

K.Y.S.S. – Kungsholmen’s Young Scientists’ Society

K.Y.S.S. är en gymnasieförening med en anrik historia och som det senaste året framgångsrikt kunnat ställa om och genomföra många spännande, inkluderande och lärorika evenemang för alla sina medlemmar. Med sitt driv, målmedvetenhet och fokus på inkludering främjar K.Y.S.S. intresset för naturvetenskap, teknik och matematik hos unga dagligen och är av den anledningen årets förening i Unga Forskare 2021.

Årets medlem

Julia Mårtensson

Julia Mårtensson har varit aktiv i Unga Forskare sedan 2019 och har sedan dess tagit förbundet med storm. Som styrelseledamot i Ung Vetenskapssport har Julia alltid tagit det extra steget i allt hon gör och även varit med och tagit nya inititativ som ett matte- och programmeringsläger för tjejer som anordnades tillsammans med Kodsport och Girls in STEM där Julia också är medlem. Förutom detta är Julia medlem i Rays, code@lth, AUUF och även projektledare för Utställningen Unga Forskare 2022.

För hennes driv, engagemang, osjälviskhet och rent av ostoppbarhet har Julia Mårtensson främjat intresset för naturvetenskap, teknik och matematik för så många unga och är av den anledningen årets medlem i Unga Forskare 2021.

Unga Forskares Förtjänstemedalj

Mattias Akke (FS), Fadi Dagher (VB), Brendan Rajakumar Joseph​ (VB), Diana Naziri (UG), Hanifa Mohammad Ishaq (UG), Maja Holmgren (UG), Sophia Axelsson (UG), Rawa Halabjayi (UG), Julia Mårtensson (UG), Oscar Widegren (UG), Roseanna Lagercrantz (UG), Johannes Kron (UG), Johanna Wilhelmsson (UG), Joel Vållberg (UG), Bashar Al-Saify (UG), Mikael Montén (UG) och Simon Åstrand (UG)

Unga Forskares förtjänstemedalj är en medalj med ett tunt yttre lager av silver. Medaljen tilldelas alla ideellt aktiva efter ett första år av arbete inom Unga Forskare centralt. I år delades det ut till personer som varit aktiva i förbundsstyrelsen (FS), Valberedningen (VB) och arrangörsgruppen för Utställningen Unga Forskare (UG).

Unga Forskares Hedersmedlemsskap

Karl Larsson

Karl Larsson började sitt engagemang inom Unga Forskare i början av 2000- talet som medlem i en av Unga Forskares medlemsföreningar. Han blev snabbt intresserad av att driva saker och som en del av styrelsen for UFÖS-distriktet var han en av de mest aktiva. Hans engagemang och outtröttliga driv gjorde honom snabbt till ett välkänt ansikte inom Unga Forskare och han fortsatte sitt engagemang i Unga Forskares förbundsstyrelse där han snabbt värdesatte IikabehandIing, gräsrotsengagemang och demokratiska värden samt även startade och drev egna projekt.

Som flera års reseledare i EU-Contest gjorde han inte bara ett otroligt jobb med att guida deltagarna, utan var också med och drev tävlingen framåt som National Organizer. Han var aven ett välkänt ansikte som mötesordförande på Unga Forskares Riksstämma under flertalet år, där han inte bara hjälpte att upprätthålla demokratin, utan även såg till att sprida leenden på allas läppar. Karl har verkligen varit en sann eldsjäl inom förbundet och tilldelas av den anledningen Unga Forskares hedersmedlemskap.

Riksstämmans avslutande

Riksstämman avslutades traditionsenligt med överlämnandet av ordförandeklubban från den avgående förbundsordföranden till den tillträdande. Efter ett fint tal av tillträdande förbundsordförande Stella Axelsson förklarade hon Riksstämman avslutad för i år.

Nyvalda Förbundsordförande Stella förklarar Riksstämman 2021 avslutad