I samband med sin 40-årsdag har Unga Forskare-alumnen Ulrik Franke valt att donera 100 000 kr för att stärka och uppmuntra det goda arbete som organisationen gör.
– Jag vill gärna ge tillbaka något för alla goda upplevelser som jag fick uppleva under mina år som aktiv. Unga Forskare ligger mig varmt om hjärtat och är en organisation som jag personligen vill stödja efter all den glädje och inspiration jag själv fick därifrån, säger Ulrik.

Engagemanget i Unga Forskare började i slutet på 90-talet när Ulrik var med och återstartade en tidigare inaktiv skolförening på sin gymnasieskola i Visby. Efter gymnasiet valdes han in i distriktsstyrelsen för Östergötland/Småland och fortsatte på så sätt att engagera sig i organisationen. Den praktiska erfarenheten av styrelsearbete var givande och rolig. Här fick han också betydelsefulla erfarenheter av ledarskap och projektledning som kommer till nytta än idag.
– Det var väldigt roligt att få träffa likasinnade personer med samma nyfikenhet, engagemang och driv, vilket gav mig mersmak för föreningslivet, säger Ulrik.

Intresset för vetenskap och forskning väcktes redan under gymnasietiden, men genom Unga Forskare skapades en mötesplats för andra med liknande intressen.
– Jag skulle kanske inte säga att Unga Forskare bestämde mitt utbildningsval, men jag träffade många som redan läste eller var inställda på att läsa teknisk fysik, så det var inte helt oväntat att jag sällade mig till dem, menar Ulrik.

Ungas intresse för vetenskap och forskning är en viktig investering för framtiden och en av huvudanledningarna bakom donationen.
– Unga Forskares verksamheter bidrar till att stimulera och inspirera fler unga att satsa på naturvetenskap, matematik och teknik, kunskaper som är oerhört efterfrågade idag. I tider som dessa har vetenskap och forskning en avgörande roll för hur vi tar oss an framtidens utmaningar.

“I tider som dessa har vetenskap och forskning en avgörande roll för hur vi tar oss an framtidens utmaningar.”

Med donationen hoppas han också kunna inspirera fler alumner att bidra.
– Just idag när den här intervjun äger rum är det också Nobeldagen. Alla kan inte bidra lika mycket som Alfred Nobel, men jag tror att det är många Unga Forskare-alumner som har råd att skänka en slant. Jag inspirerar gärna andra att ge något tillbaka genom att bli donatorer.

Unga Forskare grundades 1977 och består idag av ett fyrtiotal föreningar med totalt ca 5500 medlemmar och når årligen tiotusentals ungdomar genom sina verksamheter. Sedan starten i slutet av 70-talet har organisationens vision varit att nyfikenheten och intresset för naturvetenskap, matematik och teknik ska ha en självklar plats i ungas liv. Idag erbjuder Unga Forskare en mängd plattformar som utvecklar, inspirerar och förenar ungdomar.

Vi på Unga Forskare är mycket tacksamma för den omtänksamma donationen från Ulrik Franke. Ett stort tack!

På bilden syns Unga Forskare-alumnen Ulrik Franke tillsammans med Unga Forskares generalsekreterare Anna Hedlund.