Vi på Unga Forskare vill passa på att önska alla ett gott nytt år och en god fortsättning på det nya året. Som ett avslut på detta turbulenta år följer nu en hälsning från Unga Forskares förbundsstyrelse framfört av avgående förbundsordförande Max Vinger. Trevlig läsning!

Nu avgår jag som förbundsordförande för Unga Forskare. Den tanken har jag försökt landa i sedan jag lämnade över ordförandeklubban under Riksstämman i Linköping för mer än en månad sedan. Det har varit två utmanande år som jag fått förtroendet att leda Unga Forskare, men jag kan med stolthet säga att det inte stoppat oss från att utvecklas. I år har vi nått över 200 000 unga genom våra medlemsföreningar och verksamheter, vilket motsvarar nästan 10% av alla unga mellan 5-24 år. Det är också en siffra som är 8 gånger större än målet vi satte upp till 2024.

Förbundsordförande Max Vinger (t.v.) och vice förbundsordförande Jonathan Jilg (t.h.).

Förbundsledamot Mattias Akke bland trädtopparna.

Det är tack vare våra fantastiska föreningar, ideellt aktiva och anställd personal som vi kunnat utvecklats på det här sättet i år. Enkelt har det dock inte varit. De ideella och personalen har knappt kunnat ses fysiskt. Vi i årets förbundsstyrelse sågs för första gången fysiskt på Riksstämman i november. Det har varit tufft för oss alla, men jag är väldigt glad över att alla ändå kämpat för att göra det bästa av situationen.

För våra föreningar har pandemin betytt inställd verksamhet och ett behov av att hitta nya sätt att engagera och rekrytera medlemmar. För att stödja dem i det införde vi i år ett projektbidrag. Vi har delat ut totalt 200 000 kr extra som gått till allt från inköp av en ny svarv till att anordna ett matematik- och programmeringsläger för tjejer och ickebinära. Projektbidraget har tagits emot mycket positivt och jag kan med glädje meddela att vi även kommer dela ut det nästa år.

Pandemin har också visat på vikten av forskning och vetenskap i vårt samhälle, och gett oss ytterligare bevis på att vad vi gör inte bara är viktigt för unga, utan även för samhället i stort. För att möta morgondagens utmaningar måste vi satsa på unga idag. Alla unga måste kunna ta ett aktivt val om intresse, utbildning och karriär inom naturvetenskap, matematik och teknik oavsett socioekonomisk bakgrund, funktionsvariationer eller andra ovidkommande faktorer. Vi måste lyfta fram förebilder inom dessa ämnen och det måste vara lika självklart att vara intresserad av naturvetenskap, teknik, matematik eller forskning som andra fritidsintressen.

Pandemin har också visat på vikten av forskning och vetenskap i vårt samhälle, och gett oss ytterligare bevis på att vad vi gör inte bara är viktigt för unga, utan även för samhället i stort.

Personligen har min tid som förbundsordförande varit både rolig, utmanande och utvecklande. Mina bästa minnen från året är många, men några exempel är att ta emot den svenska fanan av kronprinsessan, första projektbidragsansökan som kom in, digitala kongressen, att få moderera panelsamtalet “Vår gemensamma framtid” och att få chansen att träffa alla fysiskt under Riksstämman i Linköping.

2021 är slutet på min tid som förbundsordförande, men det är inte slutet på det som Unga Forskare åstadkommit under året, snarare bara början. Tack så mycket för den här mandatperioden!

Unga Forskares förbundsordförande Max Vinger var med och modererade panelsamtalet “Vår gemensamma framtid”.

Förbundsordförande Max Vinger tog emot svenska fanan av H.K.H. Kronprinsessan Victoria under TV-sändningen av det traditionsenliga nationaldags-firandet på Skansen.

Ett 60-tal medlemmar och förtroendevalda från hela Sverige samlades i Linköping under Riksstämman 2021.

Nedan följer även några korta utdrag och reflektioner från övriga i förbundsstyrelsen om vad som varit det bästa med att sitta i styrelsen.

Efter mitt första år i styrelsen ser jag tillbaka på tiden som väldigt givande och utmanande. Möjligheten att få påverka organisationen långsiktigt har gett mig nya lärdomar i bland annat strategiskt tänkande. Jag ser fram emot att få fortsätta i styrelsen även nästa mandatperiod och fortsätta främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik samt deras roll i samhället.

Marina Peltonen

PR-ansvarig

Det är fantastiskt givande att vara med att leda Unga Forskare långsiktigt och ge tillbaka till en organisation som har gett mig så mycket. Efter min tid som vice förbundsordförande tar jag främst med mig nya perspektiv, men också allt det fantastiska vi har åstadkommit tillsammans trots stora utmaningar.

Jonathan Jilg

Vice förbundsordförande

Med detta vill vi även önska den nya förbundsstyrelsen ett stort lycka till! Den nya styrelsen kommer att tillträda under ledning av Stella Axelsson som tar över posten som förbundsordförande inför den kommande mandatperioden. Lycka till!

Gott nytt år!