Pressinbjudan 2022-03-02

Semifinalisterna kommer från flera orter. Kontaktuppgifter till elever lämnas ut vid förfrågan.

Välkomna att besöka semifinalen av Forsknings-SM i Lund, torsdag den 8 mars 2022 på Vattenhallen. Tävlingen är en av landets åtta semifinaler inför den nationella finalen i Södertälje 4-7 april.

Forsknings-SM, Utställningen Unga Forskare, är Sveriges största tävling i naturvetenskap, teknik och matematik för gymnasieelever. På semifinalen i Lund tävlar 40 elever med sina projektarbeten. De har chans att vinna en rad priser och kvalificera sig till finalen där Sveriges Unga Forskningslandslag – Sveriges representanter till världens största vetenskapstävlingar för unga – utses. Sammanlagt tävlar deltagarna i Utställningen Unga Forskare om olika priser till ett värde av över 500 000 kr.

Bland de tävlande på semifinalen i Lund finns elever som har undersökt bl a effekten av steviaextrakt på glukosnivån i blodet, och stabilitetsanalys av multipelstjärnesystem. Projekten ställs ut i montrar på en utställning och bedöms av en forskarjury. Deltagarna får också ta del av en inspirationsföreläsning av den kända kemiprofessorn Ulf Ellervik.

Utställningen är öppen för allmänheten och gymnasieklasser bjuds in för att få kunskap, inspiration och projektidéer.

Semifinalen i Lund arrangeras i samarbete med Vattenhallen Science center och Lunds universitet med stöd av Lunds kommun.

– Vi behöver fler unga som väljer en bana som forskare, ingenjör eller specialist. Det är viktigt för att vi ska kunna lösa våra gemensamma samhällsutmaningar, något som inte minst visat sig under pandemin. Därför är det väldigt roligt att se vilket stort gehör vi mött hos ungdomarna unga i år, säger Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare.

– Vi ser verkligen fram emot att få ta del av dessa unga forskares idéer och tankar, det är alltid spännande, intressant och kul att få en inblick i vad och varför de har fördjupat sig inom de valda områdena. Ögonblicken när vi får ta del av deras glädje då de förklarar och resonerar inom ämnet för att sedan se nyfikenheten på vetenskap speglas och omsättas är en klar höjdpunkt, Stefan Zamudio, pedagog på Vattenhallen Science Center.

Pressinbjudan till semifinalen i Lund
Press och media är välkomna att besöka semifinalen 8 mars.
Semifinalsutställningen är öppen kl. 8.45-12.00 och 13.00-14.30. Prisutdelningen hålls kl. 16.00-16.30.
Plats: Vattenhallen, John Ericssons väg 1
Info: www.ungaforskare.se/utstallningen/lund

Kontakt
Stefan Zamudio
070 920 79 49
stefan.zamudio@vattenhallen.lu.se

Unga Forskare: Anna Hedlund
Generalsekreterare, Unga Forskare
076 109 11 23
anna.hedlund@ungaforskare.se

Om Forsknings-SM, Utställningen Unga Forskare
Utställningen Unga Forskare har arrangerats sedan 1963 och är Sveriges största tävling för gymnasister inom naturvetenskap, teknik och matematik. Över 700 elever deltar i en digital uttagning, följt av semifinaler runt om i Sverige och nationell final i Södertälje. Här samlas Sveriges framtid inom forskning och vetenskap och sporras till en framtid som specialist inom akademi eller näringsliv. SM hålls 2022 i hybridformat med en digital finalutställning på www.ungaforskare.se/utstallningen. Deltagarna tävlar om platser i Sveriges Unga Forskningslandslag och andra priser till ett värde av över en halv miljon kronor. Landslaget representerar Sverige i flera av världens största internationella tävlingar. Över 10 000 elever besöker årligen Utställningen Unga Forskare för att inspireras, få kunskaper och egna projektidéer. Utställningen Unga Forskare drivs av den ideella organisationen Unga Forskare som arbetar för att utveckla ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. www.ungaforskare.se/utstallningen

Om Vattenhallen/Lunds universitet
Vattenhallen Science Center är en del av Lunds Tekniska Högskola och drivs i samverkan med Naturvetenskapliga och Medicinska fakulteterna. Vattenhallen är en lustfylld interaktiv mötesplats för allmänheten, skolan, universitetet, och näringslivet där aktiviteter av alla de slag erbjuds i lokalerna med utställningar om aktuell teknikutveckling och vetenskaplig forskning. För att visa våra unga besökare att de kan utbilda sig inom naturvetenskap och teknik bygger verksamheten på personaltäta aktiviteter där det är timanställda studenter som möter besökarna. Vattenhallen har blivit en stor framgång och har idag uppåt 45 000 besökare per år som kommer från hela regionen. 120 skolelever besöker Vattenhallen varje dag, fyra elever gör praktik varje vecka, lärare kommer på fortbildning, företag och organisationer kommer på möten, kick-off, 5-kamp och fest och på helger och skollov fylls lokalerna av experimentlystna familjer.

Om Unga Forskare
Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsorganisation med syfte att ge unga mellan 6 och 25 år förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Förbundet, som grundades 1977, består av 45 medlemsföreningar som organiserar 5 500 medlemmar. Unga Forskare driver ett stort antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga i Sverige med intresse för forskning och utforskning inom naturvetenskap, teknik och matematik.