Pressmeddelande

2022-06-08

Curt Nicolin Gymnasiet blir certifierad partnerskola till Unga Forskare. Det innebär att de ligger i framkant med att satsa på vetenskap och forskning i sina utbildningar.

Många gymnasieelever går ut med ofullständiga betyg och missar därmed sin högskolebehörighet enligt siffror från Skolverket. Inte mer än hälften av de som påbörjar en civil- eller högskoleingenjörsutbildning tar heller sin examen, enligt en rapport från Sveriges Ingenjörer. Samtidigt rapporterar näringslivet om problem med kompetensförsörjningen.

Ungdomsorganisationen Unga Forskares satsning certifierad partnerskola, med tillhörande arbetsmodell för gymnasieskolan, syftar till att få fler elever till att söka sig till högre utbildningar och karriär inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Modellen bygger på att från tidig ålder kontinuerligt inspirera, uppmuntra, stödja och träna elever i det vetenskapliga arbetssättet, både i och utanför skolan. Målet är att få fler godkända gymnasieelever och fler som söker sig till och är rustade för att klara av högre utbildning. I slutändan ska satsningen bidra till att säkra kompetensförsörjningen av ingenjörer, tekniker och experter som krävs för att Sverige ska behålla sin internationella konkurrenskraft som forsknings- och kunskapsnation.

Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång är bland de första skolorna i Sverige att certifieras som partnerskola till Unga Forskare, vilket innebär att de satsar på vetenskaplig metod och forskning för sina elever integrerat i sin utbildning.

 

– Det ska bli så spännande att våra elever ska få ytterligare inspiration och motivation till vetenskapliga studier, genom en välgenomtänkt modell under deras tre år på CNG och där det lustfyllda lärandet är i fokus, säger Annika Könemann, lärare Curt Nicolin Gymnasiet

– Riktigt och stort lärande startar i inspiration och lustfylldhet. Tillsammans med Unga Forskare kommer vi nå ännu längre än vi redan gör med våra elever när det gäller deras utveckling till lärande individer. Sanslöst spännande! Säger Anders Södergren rektor Curt Nicolin Gymnasiet

– Nyfikenhet är grunden till all vetenskap och nya upptäckter och en viktig del i ett lustfyllt lärande. Sverige och vår framtid behöver ungas nyfikenhet och förmåga att lösa problem med nya idéer. Tillsammans med Curt Nicolin Gymnasiet kan vi stärka elevernas vetenskapliga tänkande och ge insikt och färdighet för framtidens utmaningar, säger Anna Hedlund, generalsekreterare på Unga Forskare.

 

 

Fotograf: Jonny Andersson

Källor 

  • Skolverkets rapport Nära examen, 2017
  • Sveriges Ingenjörers rapport Att räkna eller räknas bort – om matematik, behörighet och ingenjörer, 2021

 

Kontakt:

För frågor om Unga Forskare och modellen för skolan:

Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare: 076-109 11 23, anna.hedlund@ungaforskare.se

 

För frågor om Curt Nicolin Gymnasiet:

Anders Södergren, Rektor Curt Nicolin Gymnasiet: tel 0760-00 19 04, anders.sodergren@cng.se

 

Om Unga Forskare

Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsorganisation med syfte att ge unga mellan 6 och 26 år förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Förbundet, som grundades 1977, består av över 40 medlemsföreningar som organiserar 6 000 medlemmar. Unga Forskare driver ett stort antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga i Sverige med intresse för forskning och utforskning inom naturvetenskap, teknik och matematik. www.ungaforskare.se

Om Curt Nicolin Gymnasiet

Curt Nicolin Gymnasiet är en icke vinstdrivande gymnasieskola i Finspång. På skolan läser elever från både Finspång, Norrköping & Linköping. Här erbjuds fyra program – Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, El- och energiprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Här erbjuds även ett fjärde teknikår.
Skolan har nära samarbete med sina ägarföretag och arbetar för att skapa blivande medarbetare som arbetsmarknaden efterfrågar.