Alice Heiman och Alicia Larsen vann Joint Research Centre Prize i lördags i finalen av Forsknings-EM, EU Contest for Young Scientists. Priset består av en studieresa till Joint Research Centre i Italien. Alice Heiman och Alicia Larsen är medlemmar i Sveriges Unga Forskningslandslag och tävlade med sitt arbete där de mätt partikelnivåer i Stockholms tunnelbana.

12-18 september deltog en delegation ur Sveriges Unga Forskningslandslag i Forsknings-EM, EU Contest for Young Scientists i Leiden, Nederländerna.

Alice Heiman och Alicia Larsen tävlade med sitt forskningsprojekt ”Exposure to Fine and Ultrafine Particles in the Stockholm Subway”. I projektet har de fäst sensorer på mätplattor och med hjälp av en egenprogrammerad app har de mätt partikelnivåer på 20 stationer längs gröna linjen och genomfört en omfattande statistisk dataanalys av resultatet. Mätnivåerna tyder på att gränsvärdena troligen överskrids på en eller flera av de mätta stationerna.

I prisutdelningen på Forsknings-EM den 17 september vann Alice Heiman och Alicia Larsen Joint Research Centre Prize, som innebär en studieresa till en stor forskningsanläggning i Ispra, Italien. JRC är EU-kommissionens vetenskaps- och kunskapstjänst som bidrar med oberoende forskningsunderlag till EUs politik. I Ispra bedrivs forskning inom en rad olika områden.

– Ett av huvudmålen med vårt projekt har varit att vägleda myndigheter med våra resultat. Det är kul när vetenskapliga studier implementeras i verkligheten och därför är vi väldigt glada över priset att få besöka Joint Research Center i Italien! Där kommer vi bland annat att få lära oss mer om bryggan mellan vetenskap och politiska beslut, säger Alice Heiman och Alicia Larsen i ett gemensamt uttalande.

Forsknings-EM, EU Contest for Young Scientists arrangeras varje år i olika EU-länder för att lyfta fram Europas och världens mest excellenta forskningsprojekt utförda av ungdomar i åldern 14-20 år. Programmet innehåller utställning med finalisternas forskningsprojekt, möten med juryn, prisutdelning och dessutom sightseeing och andra aktiviteter. Ungdomar från 33 länder deltar.

Huvudfinansiär för landslagets deltagande i EM är Beijerstiftelsen. Officiella sponsorer för Sveriges Unga Forskningslandslag är Ericsson och AstraZeneca.

– Vi är oerhört stolta över våra unga forskare och deras framgångar i helgens tävling. Som huvudsponsor är det roligt att få gratulera Alice Heiman, Alicia Larsen och hela den svenska delegationen, för sina fantastiska insatser i årets Forsknings-EM, säger Cecilia Wikström, stiftelsedirektör för Beijerstiftelsen.

– Stort grattis till Alice och Alicia! De har med sina framgångar i EM bidragit till att sätta ungas forskning på kartan, det är vi som sponsorer stolta över. Det bidrar till att locka fler unga till en framtida bana inom forskning och vetenskap, säger Magnus Frodigh, global forskningschef på Ericsson.

– Stort grattis till Alice Heiman och Alicia Larsen som vunnit pris i EM! De har med sina spännande forskningsbidrag visat vägen för andra unga. Förebilder som ungdomarna i Sveriges Unga Forskningslandslag är viktiga för att vi ska få ännu fler duktiga forskare, ingenjörer och specialister i framtiden, säger Jacob Lund, Kommunikationsdirektör på AstraZeneca.

– Stort grattis till Alice, Alicia, och hela den svenska delegationen som kämpat väl i EM! Genom att svenska ungdomars forskning uppmärksammas internationellt sätter vi ljuset på forskningens möjligheter och betydelse, och vikten av att fler unga väljer en väg inom naturvetenskap, teknik och matematik. Landslaget är en viktig inspirationskälla för nästa generation, säger Anna Hedlund, generalsekreterare på Unga Forskare.

Sveriges tävlande i EM var Arvin Björkgren, 19, från Umeå, Love Sundin, 19 och Yangyi Qi, 19, från Linköping, samt Alice Heiman, 20, och Alicia Larsen, 19, från Stockholm. Tillsammans med tolv andra ungdomar från hela Sverige utgör de Sveriges Unga Forskningslandslag 2022. De vann sina platser i landslaget i finalen av Utställningen Unga Forskare, SM i forskning.

Kontakt
Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare: 076-109 11 23, anna.hedlund@ungaforskare.se

Mer information om EM: eucysleiden2022.eu

Om Sveriges Unga Forskningslandslag och SM i forskning, Utställningen Unga Forskare
Sveriges Unga Forskningslandslag utses på SM i forskning, Utställningen Unga Forskare, en tävling som har belönat unga talanger sedan 1963. Över 700 elever deltar i en digital uttagning, semifinaler runt om i Sverige samt i finalveckan i Södertälje. Här samlas Sveriges framtid inom forskning och vetenskap och sporras till en framtid som specialist inom akademi eller näringsliv. SM hålls i hybridformat, med en digital och en fysisk finalutställning. Deltagarna tävlar om landslagsplatser och priser till ett värde av över en halv miljon kronor. Tusentals elever besöker årligen Utställningen Unga Forskare för att inspireras, få kunskaper och egna projektidéer. Huvudfinansiär för Utställningen Unga Forskare är Beijerstiftelsen. Utställningen Unga Forskare drivs av den ideella organisationen Unga Forskare som arbetar för att utveckla ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. www.ungaforskare.se/utstallningen

I finalen av SM utses Sveriges Unga Forskningslandslag som består av Sveriges 17 mest framgångsrika unga talanger inom vetenskap. Landslaget representerar Sverige under hela året i flera av världens största internationella tävlingar, bl a Forsknings-VM Regeneron ISEF i USA, och Forsknings-EM, EU Contest For Young Scientists i Nederländerna. Landslaget deltar också i en rad aktiviteter tillsammans med sponsorerna Ericsson och AstraZeneca. www.ungaforskare.se/sveriges-unga-forskningslandslag