Unga Forskares och IBM:s gemensamma initiativ Cybersecurity Academy tillhandahåller nu ett kostnadsfritt digitalt lektionsmaterial på utbildningsplattformen SkillsBuild. Lektionerna ger eleverna en gedigen utbildning i IT-säkerhet och källkritik. Ämnena tas upp både från ett individ- såväl som ett samhällsperspektiv och låter eleverna diskutera, resonera och lära av varandra.

SkillsBuild sv lektioner

Fem lektioner fungerar som fristående lektioner, eller som en serie av flera lektioner. Du som lärare bestämmer själv hur mycket tid ni vill lägga på arbetet. Lektionerna låter eleverna lära sig genom informationstexter, filmer, grupparbeten, quiz, diskussion och skrivuppgifter.

  1. Säkerhet på nätet
  2. Digitala fotspår
  3. Att skydda sina uppgifter
  4. Hackare och etik
  5. Att vara källkritisk

Läs mer om materialet och ladda ner lärarhandledningen (inkl. förhandstitt på materialet) här.

Cybersecurity Academy är ett gemensamt initiativ av Unga Forskare och IBM samt andra företag i teknikbranschen. Projektet är kostnadsfritt för skolor tack vare finansiering av IBM, partnerföretagens bidrag och projektmedel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).