För två veckor sedan genomfördes Unga Forskares årsmöte Riksstämman. Runt 80 medlemmar och förtroendevalda från 23 olika föreningar samlades i Linköping för en helg fylld av diskussioner och beslut om Unga Forskares framtid. Det beslutades bland annat att fokustemat för 2023 är att fokusera på mötesplatser och geografisk spridning. Det valdes även en ny valberedning och nya revisorer för mandatperioden 2023-2024, två personer fyllnadsvaldes till förbundsstyrelsen 2022-2023 och flera utmärkelser delades ut.

Riksstämmans öppnande

Efter att alla anlänt till Linköping vid lördag lunch var det dags för Riksstämmans öppnande som leddes av förbundsordförande Stella Axelsson. Därefter valdes årets mötespresidium bestående av David Andersson och Bahar Safari. Mötesordförande David tog över och ledde oss igenom mötets formalia, mötesregler och dagordning.

Förbundsordförande Stella Axelsson (t.h.) och Demokratiansvarig Jonathan Jilg (t.v.) hälsar välkomna till Riksstämman 2022

Årets mötesordförande David (t.h.) och mötessekreterare Bahar (t.v.)

Påverkanstorg

Vid 15-tiden var det dags för påverkanstorg där alla deltagare fick chansen att diskutera alla olika beslutsärenden med varandra och de som lagt fram förslagen till beslut. Årets påverkanstorg bestod av följande inflytandepunkter

Det gångna året

 • Verksamhetsberättelse 2021
 • Ekonomisk berättelse 2021
 • Årsbokslut 2021
 • Revisionsberättelse 2021 samt revisorsrapport för 2022

Propositioner och motioner

 • Avregistering och uteslutning av föreningar
 • Åsiktsprofil 2023
 • Fokustema 2023
 • Stadgeändring
 • Medlemsavgift

Beslutsuppföljning

 • Strategi 2024
 • Fokustema 2022
 • Motion om lika möjligheter

Val av förtroendeposter

 • Val av revisorer 2023-2024
 • Val av valberedning 2023-2024
 • Fyllnadsval till förbundsstyrelsen 2022-2023

Sittning

Lördagen avslutades med en storslagen alkoholfri sittning där alla deltagare fick en chans att lära känna varandra bättre och ha roligt tillsammans. Under kvällen bjöds det på uppträdanden av olika slag och årets utmärkelser delades ut. Årets förening blev för andra året i rad K.Y.S.S och årets medlem blev Sara Sterne från föreningen Girls in STEM. Dessutom delades Unga Forskares förtjänstmedalj ut till de som varit ideellt aktiva i under ett år och ett hedermedlemsskap delades ut till Linnea Suomenniemi för hennes engagemang inom Unga Forskare.

Årets förening

K.Y.S.S. – Kungsholmen’s Young Scientists’ Society

K.Y.S.S. är en mycket aktiv gymnasieförening som det senaste året har fortsatt utvecklats och vuxit till en förening som samlar hundratals engagerade medlemmar. I K.Y.S.S. får medlemmarna ta del av en stor mängd av föreläsningar, workshops, labbar och study sessions. Genom sin stora och engagerande verksamhet har K.Y.S.S. gjort sig förtjänta av att bli den första föreningen som får utmärkelsen årets förening två år i rad. 

För deras kontinuerliga arbete med att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik hos unga får K.Y.S.S. utmärkelsen årets förening 2022.

Årets medlem

Sara Sterne – Girls in STEM

Sara har ett långt engagemang inom Unga Forskares medlemsförening Girls in STEM. Föreningen har som syfte att öka jämställdheten inom STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Sara har varit driven i att sätta grunderna för föreningen, men också att utveckla den under många år. Som ordförande och styrelsemedlem har Sara jobbat hårt för att skapa gemenskap och peppa alla andra i sitt engagemang. Sara har ett ledarskap att se upp till och stort engagemang för jämställdhet.

Genom sitt driv, långa engagemang och sin förmåga att engagera andra har Sara främjat intresset för naturvetenskap, teknik och matematik för många unga och är av den anledningen årets medlem i Unga Forskare 2022.

Hedersmedlemsskap

Linnea Suomenniemi

Linnea har varit aktiv i Unga Forskare i över 10 år. Hennes engagemang började som en del av utställningsgruppen där hon var aktiv i 3 år, vilket bara det är längre än de flesta. Hon har efter det engagerat sig inom förbundsstyrelsen i 5 år, varav 2 som förbundsordförande, och nu som projektledare för SIYSS 2022. 

Som förbundsordförande ledde Linnea Unga Forskare genom en period av stor utveckling. Hon har i förbundsstyrelsen drivit utvecklingen av våra gemensamma värderingar genom arbetet med att utveckla Unga Forskares policys. Dessutom har Linnea alltid varit en förebild för alla andra ideellt engagerade tack vare sitt inkluderande ledarskap. Genom sitt arbete har Linnea gjort djup skillnad både för Unga Forskares kortsiktiga arbete och långsiktiga utveckling. 

Genom sitt stora engagemang, inkluderande arbetssätt och ledarskap har Linnea stärkt Unga Forskare under många år. För detta tilldelas hon Unga Forskares hedersmedlemsskap. 

Årets beslut

På söndagen var det till dags att ta beslut om allt som diskuterats på påverkanstorget under lördagen. Det beslutades att behålla samma åsiktsprofil för 2023, att inte avregistrera eller utesluta några föreningar, att genomföra en mindre stadgeändring och att medlemsavgiften för 2023 precis som vanligt ska vara 0 kronor. I år med motivering från Sean Banan.

Den första punkten där det blev ordentlig diskussion var i frågan om fokustema för 2023. Fokustemat är en fråga eller ett utvecklingsområde som både föreningar, unga forskares verksamheter, kansli och förbundsstyrelse uppmuntras att arbeta med under det kommande året. Förbundsstyrelsen brukar lägga fram några olika alternativ och hade i år lagt fyra olika förslag. Dessa röstades om i en kontrapropositionsvotering med mycket jämna voteringar. Till slut valdes att fokusera på mötesplatser och geografisk spridning som fokustema 2023.

Kontrapropositionsvotering av fokustema 2023

Fokustema 2023

Fokusera på mötesplatser och geografisk spridning

Unga Forskares verksamhet och medlemsföreningar sträcker sig över hela landet. Vi vet också att intresset för naturvetenskap, teknik och matematik skapas i mötet bland människor. För att vårt förbund ska vara tillgänglig för alla bör vi fokusera på geografisk spridning och fortsätta skapa nya mötesplatser för unga att utveckla sitt intresse.

Sen var det dags för årets inval av förtroendevalda som i år bestod av val av valberedning och revisorer för mandatperioden 2023-2024, samt fyllnadsval av två personer till förbundsstyrelsen 2022-2023. Till valberedningen valdes Hugo Backlund, Bahar Safari och Kacper Morawiec. Linnea Suomenniemi valdes till ordinarie verksamhetsrevisor och Ellen Hammarstedt valdes om som hennes suppleant. Till förbundsstyrelsen fyllnadsvaldes Julia Qiu och Nils Thorin. Alla de nyvaldas kandidaturer med lite mer info om vilka de är går att läsa i deras kandidaturer.

Sen var det dags för årets inval av förtroendevalda som i år bestod av val av valberedning och revisorer för mandatperioden 2023-2024, samt fyllnadsval av två personer till förbundsstyrelsen 2022-2023. Till valberedningen valdes Hugo Backlund, Bahar Safari och Kacper Morawiec. Linnea Suomenniemi valdes till ordinarie verksamhetsrevisor och Ellen Hammarstedt valdes om som hennes suppleant. Till förbundsstyrelsen fyllnadsvaldes Julia Qiu och Nils Thorin. Alla de nyvaldas kandidaturer med lite mer info om vilka de är går att läsa i deras kandidaturer.

Slutligen diskuterades två motioner som inkom under påverkanstorget under övriga frågor. Den första handlade om att ha LaTeX som standard för protokollföring på Riksstämman. Efter en del diskussioner valde mötet att avslå förslaget efter att förbundsstyrelsen förklarat att de skulle vilja undersöka frågan lite närmare och att ett rikssämmobeslut riskerade att bli för tvingande om man kommer fram till att det finns bättre alternativ.

Den andra motionen handlade om uppsökande arbete i underrepresenterade områden där motionären föreslog att “ge förbundsstyrelsen ansvar att uppsökande arbete för att inspirera unga i underrepersenterade områden ska genomföras verksamhetsåret 2023.” Förbundsstyrelsen ställde sig neutralt i frågan och efter många diskussioner avslogs förslaget trots att fler än hälften röstat för förslaget. Anledningen till detta var att det inte fick en kvalificerad majoritet (två tredjedelar av rösterna) vilket krävs för att anta förslag under övriga frågor.

Riksstämmans avslutande

Riksstämman avslutades därefter traditionsenligt med ett avslutande tal och avtackningar från Unga Forskares förbundsordförande Stella Axelsson. Stort tack igen till alla som deltog och som gjorde Riksstämman 2022 möjlig. Vi ses igen nästa år!

Förbundsordförande Stella förklarar Riksstämman 2022 avslutad