På finalen av SM i forskning den 30 mars utses Sveriges Unga Forskningslandslag, Sveriges mest lovande gymnasieelever inom naturvetenskap, teknik och matematik. Landslaget representerar Sverige i flera av världens största vetenskapstävlingar för unga. Ericsson och AstraZeneca är officiella sponsorer för forskningslandslaget.

Att stimulera ungdomars intresse för naturvetenskap, teknik och matematik är avgörande för att säkra Sveriges behov av forskare, ingenjörer, tekniker och specialister i framtiden. Sveriges Unga Forskningslandslag utgörs av vinnarna i SM i forskning, Utställningen Unga Forskare, och verkar som positiva exempel, ambassadörer och förebilder för andra unga som är på väg att välja sin framtida bana.

Ericsson och AstraZeneca är två av Sveriges mest forskningsintensiva företag som ligger i framkant med nya tekniker och applikationer inom digitalisering, life science och hållbarhet. Som sponsorer bidrar de med inspiration, utveckling och stöd till landslaget, men sprider också genom Unga Forskares skolmaterial inspiration och kunskap om ny forskning till elever och skolor över hela Sverige.

Ericsson har i över 140 år haft fokus på innovation och teknik som kan förändra världen. Telefoni och mobiltelefoni har lagt grunden till många kreativa uppfinningar, som man idag ser som en naturlig del i vardagen. Som världsledare inom 5G och pionjärer inom 6G är de en motor för innovation i Sverige, nu och i framtiden.

– Vi är så stolta och glada över Sveriges Unga Forskningslandslag. För oss är det oerhört viktigt att ungdomar vill satsa på forskning och teknik så att vi tillsammans kan fortsätta att utforska framtidens digitala möjligheter. Vi vill stödja att fler unga engagerar sig i forskning så vi är mycket nöjda över att kunna vara med och sponsra Sveriges Unga Forskningslandslag i år igen, säger Magnus Frodigh, global forskningschef på Ericsson.

AstraZeneca har fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av läkemedel, primärt för behandling av cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar, metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca har verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

– Life science-sektorn, och samhället i stort, är i behov av att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen av duktiga forskare och specialister inom STEM. Det är centralt för att vi ska fortsätta vara en ledande nation inom forskning och innovation, och kunna ta fram lösningar på våra gemensamma utmaningar. Sveriges Unga Forskningslandslag spelar en viktig roll för att inspirera och visa vägen för nästa generation, säger Freja Annamatz, kommunikationsdirektör på AstraZeneca.

– Vi är oerhört glada att Ericsson och AstraZeneca sedan flera år väljer att stödja Sveriges Unga Forskningslandslag. De utgör en stor inspirationskälla, både som framtida arbetsgivare och som företrädare för spännande forskning. Det har därför stor betydelse att de tillsammans med oss satsar på att lyfta fram den unga generationen, säger Anna Hedlund, generalsekreterare på Unga Forskare.

Sveriges Unga Forskningslandslag deltar i flera av världens största internationella vetenskapstävlingar och andra aktiviteter under året tillsammans med Ericsson och AstraZeneca.

Landslaget stöds även av Beijerstiftelsen.

Prisceremonin där landslaget offentliggörs hålls 30 mars kl 13.30-15.00 på Södertälje Science Park.

Foto: Ola Jacobsen

Kontakt
Tove Ladberg, verksamhetsutvecklare Unga Forskare: 072-220 09 27 tove.ladberg@ungaforskare.se

Om SM i forskning, Utställningen Unga Forskare
SM i forskning, Utställningen Unga Forskare, har arrangerats sedan 1963 och är Sveriges största tävling för gymnasister inom naturvetenskap, teknik och matematik. 782 elever deltar i år i en digital uttagning, följt av nio semifinaler runt om i Sverige och nationell final i Södertälje 27-30 mars.

I finalen samlas runt 100 finalister, Sveriges framtid inom forskning och vetenskap, och sporras till en framtid som specialist inom akademi eller näringsliv. SM hålls i hybridformat, med en digital finalutställning på www.ungaforskare.se/utstallningen. Finalisterna gör upp om priser för över en halv miljon kronor. På prisutdelningen utses bl a Sveriges Unga Forskningslandslag, som kommer att få representera Sverige i världens största vetenskapstävlingar för unga under året.

Sveriges Unga Forskningslandslag representerar Sverige i flera av världens största internationella tävlingar och är officiellt sponsrat av Ericsson och AstraZeneca. Många tusen elever besöker årligen Utställningen Unga Forskare digitalt eller fysiskt för att inspireras, samla kunskaper och egna projektidéer. Utställningen Unga Forskare drivs av den ideella organisationen Unga Forskare som arbetar för att utveckla ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Om Unga Forskare
Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsorganisation med syfte att ge unga mellan 6 och 25 år förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Förbundet, som grundades 1977, engagerar årligen 10 000 ungdomar i föreningar och aktiviteter. Unga Forskare driver ett stort antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga i Sverige med intresse för forskning och utforskning inom naturvetenskap, teknik och matematik. www.ungaforskare.se