Stockholm 2023-03-30

Idag utsågs Sveriges 12 mest framstående gymnasieelever inom vetenskap och forskning – Sveriges Unga Forskningslandslag 2023. Landslaget kommer att representera Sverige i världens största vetenskapliga tävlingar under året och inspirera fler unga i Sverige till en framtid inom naturvetenskap, teknik och matematik. Forskningslandslaget utsågs vid finalen av Forsknings-SM, Utställningen Unga Forskare.

SM i forskning, Utställningen Unga Forskare, är Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. I år slogs ett historiskt rekord med 782 deltagare.

I finalen utsågs Sveriges Unga Forskningslandslag, som består av Sveriges mest framgångsrika ungdomar inom vetenskap. Landslagsmedlemmarnas forskningsfält täcker i år in medicin, astronomi, biologi, fysik, teknik och kemi.

En av landslagets medlemmar, Jessika Fröjmark, har i sitt vinnarprojekt ”Jag kör själv” undersökt hur adaptiva farthållare i bilar kan minska fantomköer i rusningstrafik. I sin undersökning kom hon fram till att kapaciteten på vägarna skulle kunna öka med 40-70% om alla bilar hade adaptiva farthållare.

Jessika kommer nu att tävla vidare och representera Sverige i Mostratec, Sydamerikas största vetenskapliga tävling för unga, 23-27 oktober.

– Det blir både läskigt och roligt att tävla internationellt. Jag tror på mitt projekt, säger Jessika Fröjmark.

– Forskningslandslaget består av ungdomar som med enorm målmedvetenhet, uthållighet och intresse för forskning visat hur långt man kan nå när man brinner för ett ämne. Vi behöver tända den gnistan hos fler ungdomar, för att få fler att välja en framtid som naturvetare, ingenjör eller tekniker. Det är viktigt både för bilden av Sverige som forskningsnation och för att vi ska kunna lösa våra gemensamma utmaningar. Tillsammans med några av Sveriges mest forskningsintensiva företag ser vi till att nästa generation får bästa möjliga förutsättningar, säger Anna Hedlund, generalsekreterare på Unga Forskare.

Ericsson och AstraZeneca är officiella sponsorer för Sveriges Unga Forskningslandslag.

– Jag vill säga ett stort grattis till det vinnande laget, det kommer att bli mycket spännande att följa er i vetenskapstävlingar runt om i världen det kommande året. Jag vill också tacka er alla unga forskare som varit med och bidragit till en fantastisk final och för att ni inspirerar fler ungdomar i Sverige att välja en framtid inom teknik och vetenskap, säger Magnus Frodigh, global forskningschef på Ericsson.

– För både oss i life science-branschen och samhället i stort är det av största vikt att uppmuntra och stimulera ett intresse för forskning och vetenskap hos unga människor. Det är avgörande för att vi ska ha duktiga forskare även i framtiden. Vi är därför mycket glada och stolta över att tillsammans med Sveriges Unga Forskningslandslag kunna bidra till framväxten av nästa generations forskare, säger Freja Annamatz, kommunikationsdirektör på AstraZeneca.

Xylem sponsrar en av landslagets tävlingar; Stockholm Junior Water Prize Sweden.

– Vattenfrågan är en av vår tids viktigaste klimatfrågor och vi ser fram emot en engagerad och upplyst generation av unga forskare och specialister som vill vara med och lösa både dagens och framtida vattenutmaningar på nya och innovativa sätt. Sveriges Unga Forskningslandslag och Stockholm Junior Water Prize spelar en viktig roll i att inspirera och dela kunskap bland unga forskare från jordens alla hörn. Vi gratulerar årets vinnare av Stockholm Junior Water Prize Sweden, Nellie Jörnkvist, Johanna Hofvendahl och Maja Blomberg, och önskar ett stort lycka till i världsmästerskapet som hålls under Stockholm World Water Week 20 – 24 augusti, säger Anna Almlöf, VD på Xylem.

Utställningen Unga Forskares huvudfinansiär är Beijerstiftelsen, som även stödjer landslaget.

– Beijerstiftelsen har under många år stöttat Unga Forskares initiativ för att inspirera och uppmuntra ungdomar till en framtid inom naturvetenskap, teknik och matematik. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för återväxten inom svensk forskning och medverka till att Sveriges position som forskningsnation ska säkras på sikt, säger stiftelsens ordförande Anders Wall och stiftelsedirektör Cecilia Wikström.

Lista på samtliga landslagsmedlemmar och övriga pristagare.

Foto: Gustav Gräll

Kontakt
Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare: 076-109 11 23, anna.hedlund@ungaforskare.se

Internationella tävlingar för landslaget 2023:
Tävlingarna består av projektutställning, juryintervjuer, studiebesök och andra aktiviteter.

VM i forskning, Regeneron ISEF
13-19 maj, Dallas, USA
3 medlemmar i landslaget tävlar

VM i vattenfrågor, Stockholm Junior Water Prize
19-24 aug, Stockholm
1-2 medlemmar i landslaget tävlar

EM i forskning, EU Contest for Young Scientists
12-17 september, Bryssel, Belgien
5 medlemmar i landslaget tävlar

Mostratec, Sydamerikas största tävling
23-27 oktober, Novo Hamburgo, Brasilien
2 medlemmar i landslaget tävlar

Landslaget deltar också i PR-relaterade sammanhang och events i Sverige under året bl a tillsammans med sponsorerna.

Om Forsknings-SM, Utställningen Unga Forskare
Utställningen Unga Forskare har arrangerats sedan 1963 och är Sveriges största tävling för gymnasister inom naturvetenskap, teknik och matematik. Över 700 elever deltar i en digital uttagning, följt av nio semifinaler runt om i Sverige och nationell final i Södertälje. Här samlas Sveriges framtid inom forskning och vetenskap och sporras till en framtid som specialist inom akademi eller näringsliv. Deltagarna tävlar om platser i Sveriges Unga Forskningslandslag och andra priser till ett värde av över en halv miljon kronor. Landslaget representerar Sverige i flera av världens största internationella tävlingar. Tusentals elever besöker årligen Utställningen Unga Forskare för att inspireras, få kunskaper och egna projektidéer. Utställningen Unga Forskare drivs av den ideella organisationen Unga Forskare som arbetar för att utveckla ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. www.ungaforskare.se/utstallningen

Om Unga Forskare
Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsorganisation med syfte att ge unga mellan 6 och 25 år förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Förbundet, som grundades 1977, består av 47 medlemsföreningar som organiserar över 7 000 medlemmar. Unga Forskare driver ett stort antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga i Sverige med intresse för forskning och utforskning inom naturvetenskap, teknik och matematik. www.ungaforskare.se